Lediga tjänster

Vattholma pastorat med församlingarna Ärentuna, Lena och Tensta, tillhör Uppsala kommun och har ca 7300 kyrkotillhöriga. Här finns tre medeltida kyrkor med tillhörande kyrkogårdar. Pastoratet ligger strax norr om Uppsala och inkluderar orterna Storvreta, Vattholma och Skyttorp. De tre orterna är alla stationssamhällen vid Ostkustbanan.  Storvreta är idag Uppsala kommuns tredje största tätort efter Uppsala och Sävja. Vi har ca 25 anställda fördelade på tre arbetsplatser. 

Ett par händer spelar på en kyrkorgel.

Vattholma pastorat söker kyrkomusiker, 100 %

Vi söker dig med lovsångshjärta som tillsammans med engagerade lekmän, förtroendevalda och anställda vill bygga församling i gudstjänst och vardag. Du blir anställd i pastoratet med bas i Storvreta och Ärentuna församling. Storvreta är en inflyttarort, hit flyttar i synnerhet barnfamiljer in. Därför är det naturligt för oss att låta kyrkomusikern ha stora möjligheter att finnas med i barn och ungdomsarbetet. I tjänsten ingår att jobba över hela pastoratet på våra olika gudstjänster, dop, vigslar och begravningar. Du jobbar också tillsammans med vår andra kyrkomusiker i projekt och körsamarbeten. Du leder också vuxenkör och andra verksamheter i pastoratet.

Prästkragar kors vid Tensta kyrka

Presentation

Guds närvaro i världen föregår allt annat. Det är i Gud som vi lever, rör oss och är till. Svenska kyrkan vill ge rum för den närvaron i livets alla skeden.

Tre kyrkor och två kapell i Vattholma pastorat

Kyrkor, kapell och församlingslokaler i Vattholma pastorat

Svenska kyrkan, Tensta-, Lena- och Ärentuna församlingar, har tre vackra kyrkor och två kapell. Kyrkorna är från tidig medeltid och kapellet i Storvreta invigdes 1979. Katarinakapellet i Skyttorp invigdes i december 2018. Välkommen in!

Kontakta oss

Välkommen att höra av dig till oss eller att göra ett besök på församlingssexpeditionen i Storvreta, församlingshemmet Trekanten i Vattholma eller Kyrkans hus i Skyttorp.