Meny

Lediga tjänster

Vattholma pastorat med församlingarna Ärentuna, Lena och Tensta, tillhör Uppsala kommun och har ca 7300 kyrkotillhöriga. Här finns tre medeltida kyrkor med tillhörande kyrkogårdar. Pastoratet ligger straxt norr om Uppsala och inkluderar orterna Storvreta, Vattholma och Skyttorp. De tre orterna är alla stationssamhällen vid Ostkustbanan.  Storvreta är idag Uppsala kommuns tredje största tätort efter Uppsala och Sävja. Vi har ca 25 anställda fördelade på tre arbetsplatser. 

Just nu har vi inga lediga tjänster.

Eva Åsjö

Eva Åsjö

Vattholma pastorat

Kyrkoherde

Mer om Eva Åsjö

Pastoralt ansvar Vattholma pastorat