Onsdagslunch i Vattholma

En onsdag i månaden kl. 11.30-13.00 kan du dela måltidsgemenskap med oss!

Onsdagslunch i Lena församling

Att dela måltid är bra på många sätt –t ex gemenskapen runt bordet.
Därför inbjuder Lena församling några gånger under våren till onsdagslunch för den som vill och kan i församlingsgården Trekanten, Vattholma.
 

 Anmäl dig till Gabriella ”Bella” Bjurström