Förtroendevalda medarbetare

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende, från församlingens medlemmar. Genom val har vi utsett vilka personer som ska ta ansvar för församlingarnas ekonomi och olika verksamheter.

Vattholma pastorat består av Tensta, Lena och Ärentuna församlingar med de närliggande tätorterna Skyttorp, Vattholma och Storvreta. 
Den gemensamma administrationen är placerad i Storvreta församlingsgård.

I VATTHOLMA PASTORAT

finns förtroendevalda för kyrkofullmäktige, som är pastoratets högsta beslutande organ, kyrkorådet som är pastoratets styrelse och församlingsråden som beslutar i vissa frågor för respektive församling.

 

KYRKOFULLMÄKTIGE
är det högsta beslutande organet i pastoratet och beslutar i principiella ärenden och ärenden som på annat sätt är av större vikt. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år. Kyrkofullmäktiges möten är offentliga vilket innebär att vem som helst kan gå dit och lyssna.

Framförallt beslutar kyrkofullmäktige om 

  • godkännande av församlingsinstruktionen
  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget, kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
  • val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet, församlingsråd och valnämnd

 

KYRKORÅDET
är pastoratets styrelse och ska ha omsorg om församlingslivet. Kyrkorådet och kyrkoherden har gemensamt ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Kyrkorådet ska framförallt

  • bereda ärenden som ska handläggas av kyrkofullmäktige
  • ha hand om den ekonomiska förvaltningen och förvalta  pastoratets egendomar
  • verkställa kyrkofullmäktiges beslut om det inte har uppdragits åt någon annan
  • fullgöra de uppgifter i övrigt som anges i kyrkoordningen och i bestämmelser beslutade med stöd av kyrkoordningen.

Kyrkorådet ska också verka för barnets bästa och göra barnkonsekvensanalyser inför beslut.

Kyrkofullmäktige 2022-2025

Arbetarepartiet Socialdemokraterna


Ledamöter
Daniel Rander
Thomas Karlsson
Gisela Måwe
Salme Sorsa


Kristdemokrater i Svenska kyrkan


Ledamöter
Anna-Karin Vaz Contreiras
Mattias Bäckman

Ersättare
Bengt Svedlund
Ulla AlmPartipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)


Ledamöter
Bodil Davidsson
Magnus Wijk
Åsa Thorsell Bonnevier
Henrik Rosén
Markus Cifuentes
Klas Lundström
Kerstin Högström
Alice Pettersson
Tor Frylmark
Torsten Söderström
Ragnhild Wendin
Lars Thisner
Emmeli Andersson

Ersättare
Ulf Wallner
Ulla-Karin Zetterström
Ann-Christin Lindström Larsson
Kenneth Eriksson
Ute Euler
Ingrid Lundström


Värna kyrkan i Vattholma pastorat


Ledamöter
Alf G. Lindström
Lars Göransson

Ersättare
Lars Andrén
Anna-Lena Ettemo

Kyrkorådet 2022-2025

Ordinarie ledamöter

Klas Lundström (ordf.), Thomas Karlsson (vice ordf.), Lars Thisner, Bodil Davidsson, Kerstin Högström, Daniel Rander, Alf G. Lindström, Mattias Bäckman och Eva Åsjö (kyrkoherde).

Ersättare

Ragnhild Wendin, Torsten Söderström, Henrik Rosén, Åsa Thorsell Bonnevier, Magnus Wijk, Markus Cifuentes, Anna-Karin Vaz Contreiras och Anna-Lena Ettemo.

Tensta församlingsråd

Ordinarie ledamöter
Mar­kus Cifuentes, Kerstin Johansson, Ragnhild Wendin, Lars Thisner, Gunborg Alex, Mona Eriksson och Kristina Lockner, präst.

Ersättare
Agneta Thisner, Alice Pettersson, Kenneth Eriksson, Arne Alex och Yvonne Eriksson.

Lena församlingsråd

Ordinarie ledamöter
Thomas Karlsson (ordf.), Åsa Thorsell Bonnevier, Kerstin Kronström,  Ann-Christin Lindström Larsson, Torsten Söderström, Ingrid Lundström och Björn Nilsson, präst.

 

Ersättare
Linda Fogelberg Beya, Ann Englund och Patrik Dahllöf.

Ärentuna församlingsråd

Ordinarie ledamöter
Tor Frylmark (ordf.), Alf G Lindström, Bodil Davidsson, Kerstin Högström, Ute Euler, Bengt Svedlund och Karolina Adlarson, präst. 

Ersättare
Birgitta Andersson, Gunnar Edqvist, Karin Holgersson, Mattias Bäckman Mia Gregstedt och Ylva Thatal Andersson.