Livets högtider

Genom hela livet är Svenska kyrkan en följeslagare. Till vardag och fest, i glädje och sorg vill kyrkan vara närvarande i det som sker.

Dop

Att få barn är en fantastisk upplevelse. Vi känner förundran och tacksamhet men också oro; det är ett stort ansvar att vara förälder. Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan.

Konfirmation 2023

Du är inte ensam om att fundera över de stora frågorna i livet. Som konfirmand får du vara en del av en gemenskap och dela dina tankar med andra. Häng med på 1 år med roliga träffar fyllda med kreativt skapande, musik, lek, värderingsövningar och mycket mer. Du kan anmäla dig som konfirmand 2022/2023 här.

Vigsel

Bröllop är fest! Ett bröllop kan vara stort och pampigt. Men vigseln i sig måste inte alls vara stor och påkostad. Den är gratis för Svenska kyrkans medlemmar och kan i princip äga rum var som helst.

Begravning

Det är viktigt att ta farväl, särskilt vid livets slutliga avsked – döden. Då kan seder och symboler i samband med en begravning vara till tröst och stöd i det svåra och smärtsamma avskedet.

Val av musik vid dop, vigsel och begravning

Dop, vigslar och begravningar hör till de viktigaste tillfällena i livet och det är glädjande att vi får vara med och göra dem till en minnesvärd högtid. De är gudstjänster då vi får samlas till gemenskap med varandra och Gud. Musiken är en betydelsefull del i gudstjänsten och därför är alltid en kyrkomusiker med som kan bidra med levande musik. För att underlätta valet av psalmer och annan musik vill vi här ge några riktlinjer om vilka möjligheter som finns i våra kyrkor.

Psalmer
Enligt Svenska kyrkans tradition och gudstjänstordning ska dop, vigsel och begravning alltid innehålla minst två psalmer ur Den svenska psalmboken och dess tillägg. Präst och musiker hjälper gärna till vid valet av psalmer.

Instrumental orgel- och pianomusik
Vigsel och begravning inleds och avslutas med instrumentalmusik. Vid begravningar är det också vanligt med ett musikstycke under avskedstagandet. Församlingens musiker hjälper till vid valet av stycken, eftersom våra kyrkor och kapell har olika orglar och pianon och allt inte går att spela på alla instrument. Det är varje enskild musiker som bestämmer vad man har förutsättningar för att spela och vad som kan spelas på det aktuella instrumentet i den kyrkan. Kontakta därför alltid den tjänstgörande musikern för att bestämma musikvalet. Telefonnummer till tjänstgörande musiker fås vid beställningen.

Extra musik och solosång
Utöver psalmer och orgelstycken kan det också ingå ytterligare musik. Det är betydelsefullt att text och musik passar in i den specifika gudstjänsten och valet bör därför göras i samråd med präst och kyrkomusiker. När det gäller ackompanjemang till sångare vid kyrkliga handlingar är det viktigt att kommunicera med musikern. Till sånger som är allmänt kända kan musikern ofta ackompanjera men man kan inte räkna med att musikern kan spela allt. Om ni har önskemål om annan musik än den som finns i vår psalmbok ber vi er kontakta kyrkomusikern så snart som möjligt. Ni behöver också förbereda er på att ta fram noter utskrivna i rätt tonart senast en vecka innan gudstjänsten. Om kyrkomusikern inte anser sig kunna göra musiken rättvisa, kan ni själva anlita en ackompanjatör på egen bekostnad.

Kan man använda ett vanlig Spotifykonto för att spela musik i Kyrkan? 
Nej, detta avtal gäller endast privatpersoner. Privata Spotify får inte användas för att framföra en låt eller sång i offentlig miljö utan får bara användas för "hemmabruk" för vänner. När det gäller hur många vänner som räknas så är det så många som ryms vid en dukning i hemmiljö, cirka 8-10 personer.

Hur gör man då man vill ha inspelad musik? 
Den som vill ha inspelad musik vid dop, bröllop och begravning kan till exempel göra på något av följande sätt:

• CD-skiva - Det är tillåtet för en privatperson att ta med sig en CD skiva för att spela upp en låt eller sång.

• Nedladdad låt från till exempel iTunes. 

Musik på CD
Levande musik skapar en närvarokänsla och vi hoppas att den ska upplevas vid den gudstjänst som ni har bokat tid för. Det är dock möjligt att ha med musik från en CD i alla kyrkor. Akustiken i flera av våra kyrkor gör att musik från en CD ofta blir något helt annat än hemma i vardagsrummet. Ett alternativ kan därför vara att istället använda önskad inspelad musik vid ett eventuellt efterföljande dopkaffe, en bröllopsfest eller minnesstund.

Med varma hälsningar från Svenska kyrkans musiker och präster i Vattholma pastorat.
Frågor besvaras gärna av kyrkoherde Eva Åsjö: 070-299 52 80