Tensta sockenstuga

Foto: Camilla von Knorring

Sockenstugan är belägen invid kyrkan och har kök med kyl, frys, diskmaskin och porslin. Lokalen på nedre våningen rymmer ca 30 personer. Övervåningen rymmer ca 20 personer.
Man kan låna sockenstugan gratis i samband med förrättningar, men den kan också hyras vid andra tillfällen. 

I första hand används sockenstugan till församlingens verksamhet.
I andra hand upplåtes den avgiftsfritt för sammankomster i samband med dop, vigsel och begravning.
I tredje hand, när inget av ovanstående föreligger, kan sockenstugan hyras ut till privata sammankomster.
Uthyrning av Sockenstugan får ske när det är fråga om sammanträden, konferenser och liknande inom kommunala funktioner och föreningsliv. Kyrkorådet förbehåller sig rätten att neka enskild person att hyra.

Kontakta expeditionen i Storvreta för mer information 018-36 62 10
eller skicka e-post Vattholma pastorat.

 

Vitskolan -
Tensta sockenstugas historia

Redan 1674 lät fältmarsalken Nils Bielke på Salsta slott inrätta en skola vid kyrkan i Tensta.
Skolhuset var i dåligt skick av trä och ansågs vara en brandfara för den närbelägna kyrkan varför den revs. I dess ställe byggdes ”Vitskolan” år 1754. Skolversamheten fortsatte till 1781 då den flyttades till Vattholma.

Efter reparation av skolhuset 1834 återupptog skolan sin verksamhet som legat nere i 53 år.
Sedan den nya kyrkskolan tagits i bruk 1888, användes Vitskolan som kommunalrum och lärarbostad. Då skolverksamheten tidvis har legat nere i Vitskolan har den även används som sjukhus och ålderdomshem.

1914 togs Vitskolan åter i bruk fram till 1966 då skolverksamheten flyttades till Skyttorp.

År 1970 övergick huset som gåva till Tensta församling som renoverade huset till nuvarande skick och kallas numera sockenstugan.