Meny

Kyrkans hus, Skyttorp

Församlingslokalen Kyrkans hus ligger mitt i Skyttorp

Kyrkans hus i Skyttorp

I det här huset har vi alla våra verksamheter i Skyttorp.
Här finns kök, barnutrymmen, konfirmandsal och matsal.
Huset ligger alldeles på östra sidan av järnvägen, snett emot stationen. Det är handikappanpassat.
I första hand används Kyrkans hus till församlingens verksamhet. 
andra hand kan Kyrkans hus lånas ut till sammankomster i samband med dop, vigsel och begravning.
Kyrkans hus kan lånas ut till annan kyrklig verksamhet när detta ej inkräktar på församlingens aktiviteter. Så kan ske exempelvis för scouter och ungdomsläger där man behöver lokal. Uthyrning av Kyrkans hus får ske när det är fråga om sammanträden, konferenser och liknande inom kommunala funktioner och föreningsliv.
Kyrkans hus hyrs aldrig ut till privata fester. Kyrkans hus upplåts inte till regelbunden verksamhet som inte sker i församlingens regi.
I Kyrkans hus finns kök med diskmaskin, kyl, frys och porslin. Lokalerna på nedre våningen rymmer ca 25 personer. Övervåningens sal rymmer också ca 25 personer. Kyrkans hus är beläget bakom fabriksområdet i Skyttorp, alldeles intill järnvägen.