Kyrkans hus, Skyttorp

Församlingslokalen Kyrkans hus ligger mitt i Skyttorp

Kyrkans hus i Skyttorp

I  huset inryms alla verksamheter som sker i Skyttorp.
Huset ligger alldeles på östra sidan av järnvägen, snett emot det gamla stationshuset. Under 2018 genomgick Kyrkans hus en stor upprustning och då det samtidigt byggdes ett kapell. Huset är handikappanpassat.
I Kyrkans hus finns kök med diskmaskin, kyl, frys och porslin. Lokalerna på nedre våningen rymmer ca 25 personer. Kyrkans hus är byggd i två våningar med källare. Här finns två stora salar, flera lek- och aktivitetsrum, och i källaren finns ett musikrum. Övervåningens sal rymmer också ca 25 personer. Katarinakapellet är byggt i anslutning till huset.
Kyrkans hus är beläget bakom fabriksområdet i Skyttorp, alldeles intill järnvägen.
I första hand används Kyrkans hus till församlingens verksamhet. 
andra hand kan Kyrkans hus lånas ut till sammankomster i samband med dop, vigsel och begravning.
Kyrkans hus kan lånas ut till annan kyrklig verksamhet när detta ej inkräktar på församlingens aktiviteter. Så kan ske exempelvis för scouter och ungdomsläger där man behöver lokal. Uthyrning av Kyrkans hus får ske när det är fråga om sammanträden, konferenser och liknande inom kommunala funktioner och föreningsliv.
Kyrkans hus hyrs aldrig ut till privata fester. Kyrkans hus upplåts inte till regelbunden verksamhet som inte sker i församlingens regi.

Kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen i Storvreta

Bokning av dop, vigsel och begravning, samt övriga expeditionsärenden: 018-36 62 10

Ordinarie öppettider:
Måndag, tisdag, torsdag, fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Onsdag: 13.00-15.00
Övrig tid finns telefonsvarare att lämna meddelande på.

E-post:
vattholma.pastorat@svenskakyrkan.se

Postadress:
Ärentunavägen 3
743 30 Storvreta