Ideell medarbetare/volontär

Människorna är många, gåvorna är många, tjänsterna är många – och alla är vi ett i Jesus Kristus! Kyrkan är vi alla tillsammans vart vi än befinner oss och det finns alltid behov av många vänliga och hjälpsamma krafter för att möta de behov som finns omkring oss.

Har du tid över och vill göra en insats i kyrkan?

Vattholma pastorat har en långvarig och god tradition av ideellt arbete. För att bygga en stark församlingsgemenskap är det än mer betydelsefullt att människor känner att de vill och kan bidra med något. Som volontär gör du något för en annan människa – en insats som ger dig något tillbaka.
Det finns alltid plats för just Dina kunskaper, erfarenheter och engagemang.

ALLA BEHÖVS

I Svenska Kyrkan är några anställda, andra är förtroendevalda, men de flesta av oss är ideella medarbetare. Som ideell medarbetare kan man bidra med sitt engagemang både i gudstjänsten eller i de öppna verksamheterna, både i och utanför kyrkans lokaler, ofta eller lite då och då. Det finns plats för alla åldrar. Alla är olika och alla behövs! Så har du tid över och vill göra en insats i kyrkan? Du är så välkommen!

Utan ideella medarbetare i våra församlingar skulle det bli svårt att bedriva all den fina verksamhet vi har

TRO OCH KYRKANS VÄRDERINGAR

Som volontär i Vattholma pastorat blir du representant för Svenska kyrkan och en övertygelse om alla människors lika värde. Du förväntas stå upp för en generös människosyn som ser varje människa som älskad och skapad av Gud, oavsett hudfärg, kön, ålder och sexuell läggning. Du måste inte ha en tro för att bli volontär i Svenska kyrkan.

Församlingen är en plats för alla att växa i tro, tillsammans. Gud tror på dig och vi ser med glädje på just ditt bidrag in i församlingens arbete. Tro är något som kan väckas, växa och bära oss människor. I kyrkan behövs alla och alla är välkomna.
Varmt välkommen att vara med och göra en insats för andra!

SÅ BLIR DU VOLONTÄR

Om volontärarbete verkar rätt för dig väljer du själv hur mycket du vill engagera dig och hur mycket av din tid du vill bidra med. Vi försöker hitta ett uppdrag som passar för dig.
Arbetet sker på ideell basis, det vill säga utan ekonomisk ersättning. Du som är ideell medarbetare har alltid en kontaktperson som vägleder, handleder och uppmuntrar dig i din uppgift. Är du intresserad kontaktar du någon i din församling eller kyrka, eller fyll i webbformuläret (klicka på knappen längre ned på sidan). Har du några frågor är du välkommen att kontakta diakon Charlotta Sörensen Nilsson. Se kontaktuppgifter nedan.

Blankett för anmälan

 

Anmäl dig som volontär här

Det här får du som ideell/volontär

 • introduktionsutbildning för ideella medarbetare
 • göra en meningsfull insats
 • gemenskap
 • handledning, vägledning
 • en kontaktperson för uppdraget
 • chans till egen utveckling
 • lära mer om kristen tro
 • delta i utflykter, studiebesök, retreater
 • inspirationsdagar
 • olycksfallsförsäkring

Det här ger du som ideell/volontär

 • en meningsfull insats
 • din tid
 • din kompetens
 • ditt engagemang
 • din personlighet och närvaro

Här kan du göra din insats

 • i barn-, ungdoms- eller konfirmandarbetet
 • vid andakter och gudstjänster
 • i besöksverksamhet, där du kan ringa eller hälsa på någon som önskar sällskap
 • skapande verksamhet som hantverkscaféer
 • vid kyrkkaffe/caféer
 • i kyrkogårdsarbete
 • som kyrkvärd
 • hjälpa till på någon av pastoratets luncher för daglediga
 • göra middag någon gång i samband med kvälls-Öppet hus i Skyttorp
 • påverka aktivt det som händer och sker i pastoratet

Besöksgruppen

Vill du ge av din tid till någon som behöver? Då har du en viktig funktion att fylla! Välkommen att bli en del av vår besöksgrupp!