Kyrkans hus i förvandling

Byggprojekt för omvandling av Kyrkans hus i Skyttorp med tillbyggnad av ett kapell!

Nu har ombyggnads- och tillbyggnadsprojektet för Kyrkans hus i Skyttorp äntligen startat.Huset ska tilläggsisoleras, handikappanpassas och få ett kapell.
Projektet kommer att sträcka sig fram till senhösten och planerad invigning med  biskop Ragnar Persenius är söndag 9 december, 2:a advent,

Vi ser med spänning fram emot omvandlingen!