Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barnkören i Vattholma

Vi träffas och sjunger på onsdagar på Trekanten

Trekanten, Vattholma

Barnkör fsk/6 år–åk 5
Onsdagar kl 14-14.50
Vi hämtar på fritids och mellanmål serveras från kl 13.30.
Barnkören startar för våren 23 januari och har terminsavslutning i gudstjänsten 26 maj. Höstterminen startar v.38.
Kören leds av Martin Svensson.


Frågor eller anmälan kontakta Gabriella "Bella" Bergkvist.

Martin  Svensson

Martin Svensson

Vattholma pastorat

Kyrkomusiker

Gabriella  Bergkvist

Gabriella Bergkvist

Vattholma pastorat

Assistent i barnverksamheten