Deg lyfter fram mästerverken

”I Ärentuna kyrka pågår just nu en renovering av kyrkorummets unika och rikt berättande kalkmålningar. Den 31 maj hålls invigningen efter fem månaders arbete. Ärentunamästaren kallas konstnären bakom de 1400-talsmålningar som täcker stora delar av kyrkans väggar. Hens verk finns bara i fem andra kyrkor i landet. Någon signatur har målaren inte lämnat efter sig. Vem konstnären var tycks förbli ett mysterium.”, skriver Uppsalatidningen den 16 april 2015.

Tack till Uppsalatidningen som möjliggjort att vi kan publicera tidningssidan!

Här kan du läsa artikeln och se bilder