Foto: congerdesign /Pixabay

Personliga samtal, rådgivning och själavård

Ibland behöver man någon att tala med...

Det kan handla om livsfrågor, tro, relationer, sjukdom och sorg. 
Ibland är livet besvärligt och man kan behöva vrida och vända på ett problem för att se klarare. Ibland behöver man bara prata av sig. Ibland gungar hela tillvaron och man kan behöva stöd för att hålla ihop och hitta sin styrka. Ibland söker man sig själv och sin väg och Guds vilja mer specifikt.

Vi erbjuder:

  • Kris- och stödsamtal
  • Själavårdande samtal och förbön
  • Psykoterapisamtal
  • Samtalsgrupper för sörjande

Till sorgegrupper, som vi startar en till två gånger om året, inbjuds de som mist en livskamrat eller ett barn som varit skriven i pastoratet. Alla som kan vara i behov av detta nås alltså inte genom våra register. Kontakta oss om du själv eller någon du känner skulle vilja delta!

Jourhavande präst
Mellan 21-06 går det att nå en jourhavande präst genom 112. 
Det går även att chatta med jourhavande präst.

Om samtalen
Samtalen är under tystnadsplikt.

Bikt
Tillsammans med en präst finns möjlighet att inför Gud lägga
fram det man vill be om förlåtelse för.

Diakoni - kyrkans sociala arbete

Diakoni är kyrkans sociala arbete.

Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer i Tensta, Lena och Ärentuna församlingar.

Det diakonala arbetet kan ta sig olika uttryck i ex hembesök hos utsatta människor som av olika anledningar uppsöker kyrkan och diakonin. Det kan bl a  handla om själavård, kurativ rådgivning, stödkontakter och ekonomisk hjälp från församlingen.

I det diakonala arbetet ingår även att skapa gemensamma mötesplatser för människor i alla åldrar och det kan handla om att ha gruppverksamheter där människor kan mötas och finna en gemenskap.

En viktig del är också att diakonin ska synas och vara verksam  i församlingens gudstjänster.

Välkommen att kontakta diakon eller någon av prästerna för samtal eller bikt!

Kyrkoherde 
Eva Åsjö 070-299 52 80

Präster 
Kristina Lockner 070-314 50 44 
Karolina Adlarson 072-740 80 10
Björn Nilsson 073-020 36 61

Diakon 
Charlotta Sörensen Nilsson 070-585 13 58

Expeditionen 018-36 62 10

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt för diakon
Tystnadsplikt för diakon är jämställd med tystnadsplikten inom sjukvården.

 

Tystnadsplikt för präst
För präster gäller för konfidentiella samtal så kallad absolut tystnadsplikt. Absolut tystnadsplikt innebär att prästen har anmälnings- och vittnesförbud för sådant som framkommit under ett konfidentiellt samtal.

Kontakt samtalsgrupper för sörjande

En eller två gånger per år startas samtalsgrupper för sörjande. 
Inbjudan till att delta skickas ut. Om man är angelägen om att en grupp kommer igång kan man själv ta initiativ och kontakta kyrkoherde Eva Åsjö.

Kontaktuppgifter, se nedan

Familjerådgivning Uppsala

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för vuxna med svårigheter i nära relationer. Det kan gälla en parrelation eller förhållandet till andra närstående, som syskon eller föräldrar.

Uppsala familjerådgivning