Diakoni och samtal

Du är alltid välkommen att kontakta diakon eller präst för personliga samtal. Det ingår i våra uppgifter att ta emot för samtal under tystnadsplikt och kostar ingenting. Det kan röra sig om enstaka samtal eller flera i följd.

Ibland behöver man någon att tala med...

Det kan handla om livsfrågor, tro, relationer, sjukdom och sorg.
Ibland är livet besvärligt och man kan behöva vrida och vända på ett problem för att se klarare. Ibland behöver man bara prata av sig. Ibland gungar hela tillvaron och man kan behöva stöd för att hålla ihop och hitta sin styrka. Ibland söker man sig själv och sin väg och Guds vilja mer specifikt.

Vi erbjuder:

  • Kris- och stödsamtal
  • Själavårdande samtal och förbön
  • Psykoterapisamtal
  • Samtalsgrupper för sörjande

Till sorgegrupper, som vi startar en till två gånger om året, inbjuds de som mist en livskamrat eller ett barn som varit skriven i pastoratet. Alla som kan vara i behov av detta nås alltså inte genom våra register. Kontakta oss om du själv eller någon du känner skulle vilja delta!

Jourhavande präst
Mellan 21-06 går det att nå en jourhavande präst genom 112.
Det går även att chatta med jourhavande präst.

Om samtalen
Samtalen är under tystnadsplikt.

Bikt
Tillsammans med en präst finns möjlighet att inför Gud lägga
fram det man vill be om förlåtelse för.

Diakoni - kyrkans sociala arbete

Diakoni är kyrkans sociala arbete.

Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer i Tensta, Lena och Ärentuna församlingar.

Det diakonala arbetet kan ta sig olika uttryck i ex hembesök hos utsatta människor som av olika anledningar uppsöker kyrkan och diakonin. Det kan bl a  handla om själavård, kurativ rådgivning, stödkontakter och ekonomisk hjälp från församlingen.

I det diakonala arbetet ingår även att skapa gemensamma mötesplatser för människor i alla åldrar och det kan handla om att ha gruppverksamheter där människor kan mötas och finna en gemenskap.

En viktig del är också att diakonin ska synas och vara verksam  i församlingens gudstjänster.

 

Välkommen att kontakta diakon eller någon av prästerna för samtal eller bikt.

Kyrkoherde
Eva Åsjö 070-299 52 80

Präster 
Kristina Lockner 070-314 50 44
Karolina Adlarson 072-740 80 10
Björn Nilsson 073-020 36 61

Diakon
Charlotta Sörensen Nilsson 070-585 13 58

Expeditionen 018-36 62 10

 

 

Kontakt samtalsgrupper för sörjande

En eller två gånger per år startas samtalsgrupper för sörjande. 
Inbjudan till att delta skickas ut. Om man är angelägen om att en grupp kommer igång kan man själv ta initiativ och kontakta kyrkoherde Eva Åsjö.

Kontaktuppgifter, se nedan

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt för diakon
Tystnadsplikt för diakon är jämställd med tystnadsplikten inom sjukvården.

 

Tystnadsplikt för präst
För präster gäller för konfidentiella samtal så kallad absolut tystnadsplikt. Absolut tystnadsplikt innebär att prästen har anmälnings- och vittnesförbud för sådant som framkommit under ett konfidentiellt samtal.

Familjerådgivning Uppsala

Svenska kyrkans familjerådgivning är till för vuxna med svårigheter i nära relationer. Det kan gälla en parrelation eller förhållandet till andra närstående, som syskon eller föräldrar.

Läs mer här: Familjerådgivningen

 

Kaffekopp och mobilhörlurar

Telefonfika

För dig som av olika skäl inte kan gå ut och träffa andra, men önskar sällskap till fikat erbjuder vi fika på distans - telefonfika! Ring diakon Charlotta eller expeditionen så stämmer vi träff!

En manlig präst pratar i mobiltelefon.

Jourhavande präst

Behöver du någon att prata med? Jourhavande präst lyssnar. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon, digitalt brev eller chatt.