Foto: Cecilia Ramäng /Ikon

Vigsel

Ett bröllop kan vara stort och pampigt. Men vigseln i sig måste inte alls vara stor och påkostad. Den är gratis för Svenska kyrkans medlemmar och kan i princip äga rum var som helst. Förutom brudparet behövs egentligen bara vigselförrättaren och två vittnen för att vigseln ska bli juridiskt giltig.

Att vigas eller att ingå äktenskap är ett sätt att offentligt säga ja till varandra och till ett liv tillsammans. I vigseln lovar vi som par att vi vill älska varandra och satsa helhjärtat på varandra hela livet. Vi ber att kärleken alltid ska finnas mellan oss och vi ber att Gud som själv är kärlek ska vara med oss och välsigna oss.

Vigselgudstjänsten sker vanligtvis i någon av våra kyrkor men man kan också gifta sig t.ex i en trädgård. Vigselgudstjänsten kostar inget eftersom man är medlem i kyrkan. Förutom brudparet behövs egentligen bara prästen och en ring och två vittnen för att vigseln ska bli juridiskt giltig. Hur mycket festen ska kosta är en annan sak men en bröllopsfest behöver inte heller vara pampig och påkostad. 

Boka tid
Kontakta församlingsexpeditionen för att boka tid. Kontaktuppgifter finns längre ned på sidan. Vill man gifta sig på sommaren är det säkrast att boka i god tid - vissa lördagar är fullbokade månader i förväg.

Samtal med präst
Som regel träffar prästen brudparet i god tid före vigseln, hemma eller i kyrkan. Att träffas i kyrkan gör det lättare att öva hur man ska gå och stå. I samråd med präst och musiker kan paret komma överens om musik, sång och övrig utformning av akten. Förutom psalmer, in- och utgångsmusik händer det att brudparet vill ha annan musik framförd. Det möter i regel inga hinder så länge musiken passar i gudstjänstrummet. Det är dock alltid bättre med levande musik vid ingång och utgång. Däremot kan man inte räkna med att församlingens musiker kan spela allting. Se musikpolicyn.

Hindersprövning
Innan man kan gifta sig måste man ansöka om hindersprövning hos Skatteverket.
Hindersprövningen ska tas med till samtalet med prästen.

Välsignelse av borgerligt äktenskap
Har du och din partner gift er borgerligt kan ni ändå få ert äktenskap välsignat i kyrkan. Välsignelsegudstjänsten kan bestå av sång bibelläsning, bön, löften och välsignelse.

Förnyelse av äktenskapslöften
Man kan också förnya sina äktenskapslöften efter en tid tillsammans. Då kan man i samråd med prästen utforma en egen ordning för detta som kan likna en vigselgudstjänst men också vara mer av en förbönsgudstjänst.

Äktenskap för alla
Både par med olika kön och par med samma kön kan ingå äktenskap i Svenska kyrkan. Välkomna! 

Boka vigsel

Kontakta församlingsexpeditionen
Öppet: Mån, tis, tor och fre kl 9–12 och 13–15.
Ons kl 13–15.
Telefon: 018-36 62 10
E-post: Vattholma pastorat

Här hittar du ordningen för vigselgudstjänsten.

Vigselgudstjänst

Låna brudkrona

Vi har fyra fina brudkronor som vi lånar ut till vigsel. Vid intresse, kontakta vigselprästen eller församlingsexpeditionen.
Telefon: 018-36 62 10
E-post: Vattholma pastorat

 

Brudkrona, Ärentuna församling