Meny

Lena kyrka

Första gången Lena nämns i de skriftliga källorna är vid en visitation år 1303, vilket torde sammanfalla ungefär med Lena kyrkas tillkomst. Det kan till och med hända att det var just vid den visitationen som kyrkan invigdes av ärkebiskopen.

Kyrkan kvar två medeltida kalkar från 1400-talet, ett ciborium, ett rökelsekar från 1300-talet och en medeltida patén med majuskelinskrift. Kyrkan äger också en röd och en grön mässhake av sammet från 1400-talet.

Kalkmålningarna i Lena kyrka har farit illa. De överkalkades på 1700-talet, togs fram igen 1904 i samband med en restaurering, varvid konstnären Albert Eldh fyllde i det som var skadat och kompletterade med nya målningar efter eget huvud. Det är därför svårt att bedöma hur målningarna ursprungligen sett ut. Man kan i alla fall fastställa att konstnären tillhört den s.k. Tierpsskolan.

Bild: Anna-Johanna von Platen

Altarskåpet (se bild höger) är tillverkat 1491 av Lars Germundsson från Enköping. Altarskåpets centralmotiv är Anna själv tredje, en gestaltning av jungfru Marias moder Anna, där hon återges med Maria och Jesusbarnet i en gemensam bild. Anna själv tredje är omgiven av musikaliska änglar och flankerad av helgon på altarskåpets dörrar.

År 1717 uppfördes ett gravkor i anslutning till kyrkans östra vägg, där medlemmar av ätten Bielke ligger begravna.

Kyrkan har långhus med tre valv och ett smalare kor, samt ett smäckert torn. Ett senmedeltida vapenhus har funnits på södra sidan men är sedan länge rivet. Antagligen har hela kyrkan byggts på en gång, vilket är ovanligt - för det mesta har eventuella torn tillkommit i efterhand. Kyrkan är byggd av tegel (skalmurar). Även det är ovanligt i Uppland där de flesta kyrkorna är av gråsten.

Lena kyrka

Lena kyrka

Telefon: 018-350891
Antal sittplatser: 200st
Bårtäcke: Ja
Hörselslinga: Ja
Hörstavar: Ja

Handikappanpassning
Kyrkans entré: Ja, ramp
WC: Ej handikappanpassad

Musik
Orgel, piano
CD-spelare