Lena kyrka
Foto: Mats Wilhelm

Lena kyrka

Första gången Lena nämns i de skriftliga källorna är vid en visitation år 1303, vilket torde sammanfalla ungefär med Lena kyrkas tillkomst. Det kan till och med hända att det var just vid den visitationen som kyrkan invigdes av ärkebiskopen.

Rundvandring i Lena kyrka

Här kan du gå runt i Lena kyrka och titta i 360 grader.

Välkommen in!

Klockringning för fred

Varje måndag kl. 12 ringer kyrkklockan i Lena kyrka för fred. I samband med det har vi en stund med bön i kyrkan som är öppen för alla som vill vara med. Det går också att vara med i tanken hemifrån eller på jobbet. När ni hör kyrkklockorna ringa så är det en kallelse till bön för fred. Om kyrkan är stängd, finns tyvärr ingen böneledare att tillgå.

Kyrkan kvar två medeltida kalkar från 1400-talet, ett ciborium, ett rökelsekar från 1300-talet och en medeltida patén med majuskelinskrift. Kyrkan äger också en röd och en grön mässhake av sammet från 1400-talet.

Foto: Anna-Johanna von Platen

Kalkmålningarna i Lena kyrka har farit illa. De överkalkades på 1700-talet, togs fram igen 1904 i samband med en restaurering, varvid konstnären Albert Eldh fyllde i det som var skadat och kompletterade med nya målningar efter eget huvud. Det är därför svårt att bedöma hur målningarna ursprungligen sett ut. Man kan i alla fall fastställa att konstnären tillhört den s.k. Tierpsskolan.

Altarskåpet (se bild intill) är tillverkat 1491 av Lars Germundsson från Enköping. Altarskåpets centralmotiv är Anna själv tredje, en gestaltning av jungfru Marias moder Anna, där hon återges med Maria och Jesusbarnet i en gemensam bild. Anna själv tredje är omgiven av musikaliska änglar och flankerad av helgon på altarskåpets dörrar.

År 1717 uppfördes ett gravkor i anslutning till kyrkans östra vägg, där medlemmar av ätten Bielke ligger begravna.

Kyrkan har långhus med tre valv och ett smalare kor, samt ett smäckert torn. Ett senmedeltida vapenhus har funnits på södra sidan men är sedan länge rivet. Antagligen har hela kyrkan byggts på en gång, vilket är ovanligt - för det mesta har eventuella torn tillkommit i efterhand. Kyrkan är byggd av tegel (skalmurar). Även det är ovanligt i Uppland där de flesta kyrkorna är av gråsten.

Ny folder!
”En vandring genom Lena kyrka”

Foto: Lars-Erik Elebjörk

Med Rolf Larssons text och Lars-Erik Elebjörks bilder kan du följa med in i en spännande värld, i Lena kyrka!
Titta i foldern genom att klicka på bilden.

Du kan även köpa foldern som är 14x14 cm stor för 20 kr + porto.
Kontakta expeditionen med din beställning  via e-post eller telefon 018-36 62 10.

Storyspot - lyssna, lär och upptäck!

Nu finns möjlighet att lyssna till många berättelser ur kyrkans historia runt om i Uppland. I pastoratets tre kyrkor kan du scanna en kod och få tillgång till en spännande historia i appen Storyspot! Ladda ner appen och ge dig ut på äventyr!

Lena sockenstuga

Lena sockenstuga är belägen nära Lena kyrka. Man kan låna sockenstugan gratis i samband med förrättningar, men den kan också hyras vid andra tillfällen. 

"Börje-Jesus" har äntligen kommet hem till Lena igen - efter 50 år

Delar av Thorvaldsens berömda Jesusstaty är nu åter i Lena kyrka. Läs mer om den spännande historien som blev nationellt uppmärksammad där en åker i Börje oväntat gömde en hemlighet.

Sällsynt runsten funnen i Lena kyrkogårdsmur!

Vid restaureringen av kyrkogårdsmuren runt Lena kyrka hittades en runstensbit av kalksten! I Uppland är det mycket ovanligt, då de flesta runstenar är gjorda i det mer vanligt förekommande granit.

Historiska muséet

Medeltidens bildvärld är ett uppslagsverk som innehåller en omfattande samling fotografier av medeltida kyrklig konst, bl.a. från Lena kyrka.

Kontaktuppgifter till församlingsexpeditionen i Storvreta

Bokning av dop, vigsel och begravning, samt övriga expeditionsärenden: 018-36 62 10

Ordinarie öppettider:
Måndag, tisdag, torsdag, fredag: 9.00-12.00 och 13.00-15.00
Onsdag: 13.00-15.00
Övrig tid finns telefonsvarare att lämna meddelande på.

E-post:
vattholma.pastorat@svenskakyrkan.se

Postadress:
Ärentunavägen 3
743 30 Storvreta