Konfirmation för vuxna

Visste du att du kan konfirmeras som vuxen?


Att konfirmeras som vuxen innebär att lära sig om kristen tro och samtala om livsfrågor. Det är vanligt att göra det tillsammans med andra i en grupp. Det är också möjligt att träffas individuellt med en präst. Konfirmationen görs sedan i en gudstjänst.

Det är också möjligt att delta för dig som redan är konfirmerad och vill ta del av samtalet om tron. När tillräckligt många är anmälda startar vi en grupp. Utifrån gruppens schema bestäms tider för träffarna.

Hör av dig till Karolina via e-post: karolina.adlarson@svenskakyrkan.se 
eller ring, se kontaktuppgifter nedan.