Pastoratsresa - 14 september 2022

med destination Bålsta

Våren pastoratsresa som bl.a. gick till Vattholma Mekano, Famora foods, och Gamla Uppsala museum är nu avklarad! Tack alla ni som följde med!

Nu ser vi fram emot höstens resa 14 september som kommer att gå till Bålsta, där vi bl.a. besöker Åbergs museum.

VÄLKOMMEN MED TILL BÅLSTA!

Program
Kl. 8.20 Avresa från Kyrkans hus, Skyttorp

Kl. 8.40 Påstigning Tensta kyrka och via vägen

Kl. 8.50 Påstigning Vattholma Skola/busstation

Kl. 9.05 Avresa Storvreta Församlingsgård

Kl. 9.40 Kaffe, morgonbön och guidning i Balingsta kyrka

Kl. 10.45 Avfärd mot Åbergs museum, Bålsta

På museet
Guidning och lunch samt tid att gå på egen hand.

Kl 11.30 Guidning
Kl 12.30 Lunch 

Kl. 14.00 Avfärd mot Landsberga Gård, Biskopskulla, för eftermiddagskaffe och bulle

Kl. 15.20 Avfärd från Landsberga gård

15.50 Ankomst Storvreta

16.00 Ankomst Vattholma skola/ busstation

16.10 Ankomst Tensta kyrka

16.40 Ankomst Klubbis, Skyttorp.

Trevlig sommar och väl mött i höst!

 

Kostnad 350 kr.
Betala gärna med jämna pengar. Swish går också bra.

Anmälan: Senast 6 september till pastorsexpeditionen 018-366210 eller mejl vattholma.pastorat@svenskakyrkan.se.
Har du frågor är du välkommen att kontakta pastorsexpeditionen eller diakonen.