Meny

Pastoratsresa 6 maj 2020

Tillbaka till framtiden - en upptäcktsresa i vår närmiljö. Välkommen med du också!

Pastoratsresa i vår närmiljö

Onsdag 6 maj  avsluar vi vårterminen med att åka på pastoratsresa i vår närmiljö. 
Upphämtning sker ENDAST vid angivna hållplatser samt efter vägen mellan Skyttorp och Tensta

Program:

 • 8.20     Avresa från församlingsgården, Storvreta
 • 8.30     Påstigning Vattholma skola
 • 8.40     Påstigning vid Tensta kyrka och efter vägen till Skyttorp
 • 09.00  Ankomst till Kyrkans hus, Skyttorp 
 • 09.00  Morgonbön och kaffe
 • 09.45   Avresa till Tensta
 • 10.00   Besök vid Forsa bergtäkt och Formosa food, Onslunda
 • 10.45   Kulturminnen i Lena kyrka
 • 11.30   Avresa till Vergina palace i Svista
 • 12.00   Lunch  
 • 13.15    Avresa till Gamla Uppsala
 • 13.45    Gudining på Gamla Uppsala museum/eftermiddagskaffe
 • 16.00     Hemresa via Fullerö Hage

Kostnad 300 kr tas upp på bussen och jämna pengar underlättar.
Anmälan senast 22/4 till Jenny på expeditionen på tel. 018–36 62 10 eller skicka e-post till Vattholma pastorat.

Väl mött önskar!
Charlotta, Therése, Kristina ,Ingrid och Camilla