Demokrati i kyrkan

Svenska kyrkans medlemmar får vart fjärde år rösta i kyrkovalet. Den nuvarande mandatperioden sträcker sig från 2018 till 2022. Här kan du läsa mer om hur beslut fattas i Svenska kyrkan.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.