Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tensta kyrkliga syförening

I Tensta församling finns vår syförening. En gammal tradition som vi är rädd om.

Syföreningen träffas i Tensta Sockenstuga torsdagar kl 11–13.30, jämna veckor med start 5 september. 

Syföreningar runt om i Sverige har samlats månad efter månad, år efter år och och broderat, sytt, deltagit i andakter.

Månad efter månad och år efter år samlas tiotusentals kvinnor till syföreningsmöten i Svenska kyrkans församlingar. Här samtalar de, deltar i andakt, handarbetar och studerar samtidigt som de ger av sitt engagemang, sin tid och sina pengar till kyrka, diakoni och mission.

Syföreningarnas historia i Svenska kyrkan är över 160 år lång. De är och har varit en omfattande folklig rörelse i kyrka och samhälle över hela landet. 

Tensta kyrkliga syförening bjuder in alla, unga som gamla, att få vara med i ett härligt gäng som gör ett viktigt arbete, och samtidigt ha trevliga samtal och fika något gott.

 Välkommen med du också!

Undrar du något kan du kontakta syföreningens ordförande med e-post (klicka på namnet)
Kerstin Johansson
eller via telefon 018-37 90 44

Du kan också kontakta Tensta församlings präst Kristina Lockner, se uppgifter nedan.

Kristina Lockner

Kristina Lockner

Vattholma pastorat

Präst

Mer om Kristina Lockner

Pastoralt ansvar Tensta församling