Foto: Emilia Lindstrand /Ikon

Kyrka och skola i samarbete

Fördjupning och lärande i en kreativ miljö

Svenska kyrkan har enligt kyrkoordningen ansvar för de människor som bor och vistas inom församlingens gränser och det innefattar även skolor och arbetsplatser.

Kyrkan har historiskt sett en stark koppling till lärande och undervisning och det känns därför naturligt och roligt att kunna erbjuda skolan ett varierat och kvalitetssäkrat program som komplement till den övriga undervisningen.

Som lärare kan du vara trygg med att den fördjupande undervisningen är förankrad i Lgr-11.

Vi inbjuder förskola – åk 3 till följande aktiveter:

”Vid krubban”

Krubba med Jesusbarnet, moder Maria och Josef

Skyttorp: förskola/dagbarnvårdare, Vattholma: förskola- FK, Storvreta: FK-åk 1 (i december)

Vi bygger tillsammans med barnen upp en krubba och berättar om den första julen.  

”Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll i årskurs 1–3:
Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och juden­dom. 
Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.”

”Vandring genom påskens dramatik”

åk 2–3 (i anslutning till påsken)

En dramatiserad upplevelsevandring om påskens händelser.
Skyttorp - vartannat år, Vattholma - vartannat år, Storvreta - varje år

Påskens händelser
Dramatisering av påskens händelser Foto: Camilla von Knorring

”Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.”  (Lgr 11)

”Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.” (Lgr 11)

”Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.” (Lgr 11)

”Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.” (Lgr 11)

”Änglabygdsveckan”

Vattholmaängel i järn

FK-åk 1-2 Vattholma, vartannat år

Vi berättar om Vattholmas historia,
varför man säger änglabygd,
vilka ärkeänglarna var och gör änglapyssel.

Kyrkdetektiven

Förstoringsglas över fingeravtryck

Åk 2–3 Vattholma, vartannat år

Barnen får en gåta. För att lösa gåtan går de runt i kyrkan och svarar på olika frågor. De ska hitta saker, räkna, mäta, etc. De upptäcker kyrkan, konst, lite historia och matte på kuppen. Till sin hjälp har de en liten ”verktygsväska”.

Vi inbjuder också förskola/fritids till följande aktiviteter:

”Sommarcafé med olika programpunkter”

En öppen verksamhet för alla åldrar med olika aktiviteter, möjlighet att fika och köpa glass.

Inför sommarcaféets start (mitten av juni) kommer information om aktiviteterna att finnas tillgängligt på hemsidan. 

Vi inbjuder åk 4 - 5 till följande aktiveter:

”Bibeläventyret”

Åk 4 GT - VT, åk 5 NT – HT, efter överenskommelse

Foto: Olof Brandt

Serie om tre besök á 90 min el. fyra besök á 60 min./termin.
Bibeläventyret är ett läromedel för skolan som lär barnen Bibelns berättelser genom att använda hela kroppen. De får bl.a. en bild av de bibliska ländernas geografi, tio Guds bud, deras betydelse och mycket mer, samtidigt som de har roligt.

”Undervisningen i religionskunskap ska behandla följande centrala innehåll. Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.” (Lgr 11) 

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.” (Lgr 11)

Information om bibeläventyret      

”Globalveckan”

Åk 5 - 6 HT

Följ med på en mångkulturell ”resa” till ett annat land. En aktiv upplevelsevandring för alla sinnen.

”Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.” (Lgr 11) 

”Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
• Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
• Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.” (Lgr 11)

”Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.” (Lgr 11)

”Undervisningen i geografi ska behandla följande centrala innehåll                                Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.” (Lgr 11) 

Aktiviteterna riktar sig i första hand till de angivna årskurserna, men det är rekommendationer och variationer kan förekomma vid önskemål och behov. Vi kan även erbjuda olika samlingar i våra kyrkor/lokaler efter förfrågan, t.ex. skolavslutning och adventssamling och ni är varmt välkomna att höra av er. 

Förutom ovan erbjuden verksamhet har vi i våra församlingar välutbildad personal, som vid behov kan stötta skolans personal och elever på olika sätt. 

Vi kan jobba med t.ex. kamratskap, etik och moral samt värdegrundsfrågor.

Vi kan också bistå med krishantering.

Kontaktuppgifter
Ärentuna församling: Ingrid Ivarsson

Lena församling: Gabriella Bjurström

Tensta församling: Emmeli Andersson och Mattias Boije