Änglabygdsveckan

Många känner till Vattholmaänglarna, som har gett vår bygd dess benämning – Änglabygden. Märkligt nog är alltså änglarna något som förenar oss i Vattholmabygden. Inte bara märkligt utan inspirerande och fascinerande. Detta är värt att fira.

Veckan som ger dig vingar

Under tolv års tid har den firats på olika sätt, Änglabygdsveckan. Förskolor och skolklasser har engagerats, vandringar har skett. Varje år har en samtalskväll ägt rum liksom en festgudstjänst i kyrkan på söndagen, under de senaste åtta åren med en lokalt skriven och komponerad Änglabygdsmässa. 

Vattholmaängeln är symbolen för vår bygd. Den har gjort vårt Vattholma känt i vida kretsar. Den hör till bygdens historia. Men en ängel kan också ha en djupare innebörd. Många har hört talas om skyddsänglar. Många har också upplevt oförklarliga ingripanden i sitt liv.

I Vattholma står Lena kyrka sedan sju hundra år. Änglarna har sitt hem i kyrkan. De är Guds sändebud.  Om kyrkans murar kunde tala, skulle de kunna berätta om märkliga och gripande händelser under många hundra år. Om människor i stor glädje och människor i djup sorg. Om hur människor efter sitt vardagsarbete kommit till kyrkan för att få helgd över livet. Och fortfarande sker det, människor kommer till kyrkan med barn till dopet, med sin döda för att få säga tack och få hopp och tröst eller man kommer till gudstjänst när klockorna ropar sitt KOM-kom  över bygden.

För ett par år sedan ”Återvände Jesus till Lena kyrka”, i form av ett huvud som tillhört den stora staty som stått på altaret i kyrkan. Statyn är en kopia av Thorvaldsens kända staty och hittades för några år sedan nedgrävd i en åker i Börje, utanför Uppsala. Nu har delar av den, bl.a huvudet, återbördats till Lena kyrka och fått sin  självklara plats. Inte på altaret, men väl synlig i nedre delen av kyrkan.

Det finns en speciell Änglabygdsmässa, skriven och komponerad för Vattholma och alla som bor här. I den finns vår lilla plats på jorden skildrad i text och musik. Och dessutom med ett änglaperspektiv. Det är Rolf Larsson, bosatt i Vattholma som skrivit texten och Janniz Jönsson, som under flera år var kyrkomusiker i Vattholma pastorat, som komponerat musiken.
Änglabygdsmässan firas varje år som avslutning på veckan.

Varmt välkommen!

Änglabygdsveckan 2021

musik i änglanatten - celtic angels

LENA KYRKA
Lördag 2 oktober 22.00
Vacker musik med
Linda Beya, harpa, gitarr och sång 
Martin Svensson
, piano, flöjter och sång.

Änglabygdsmässa 

LENA KYRKA
Söndag 3 oktober 11.00
Björn Nilsson | Eva Åsjö
Musiker | Tensta Lena Kyrkokör i medverkar under ledning av Martin Svensson.
Text: Rolf Larsson       Musik: Janniz Jönsson.
Efteråt serveras kaffe på kyrkbacken.

Välkommen att fira änglabygdsmässa! 

Tre kyrkor och två kapell i Vattholma pastorat

Kyrkor, kapell och församlingslokaler i Vattholma pastorat

Svenska kyrkan, Tensta-, Lena- och Ärentuna församlingar, har tre vackra kyrkor och två kapell. Kyrkorna är från tidig medeltid och kapellet i Storvreta invigdes 1979. Katarinakapellet i Skyttorp invigdes i december 2018. Välkommen in!