Meny

Nora församling

Vi är en aktiv församling i Tärnsjö som ligger i nordvästra Uppland med närhet till Dalälven och härliga friluftsområden. Svenska kyrkan i Tärnsjö vill bygdens bästa och uppmuntrar till lokalt engagemang.

SÖNDAG 2 AUGUSTI 11.00 i Uppståndelsens kapell. Vi firar mässa i kapellet på temat "Andlig klarsyn". Präst är Bengt Bengtsson och musiker är Kerstin Billman. Välkommen!

Söndagsmässa i kapellet

SÖNDAG 2 AUGUSTI 11.00 i Uppståndelsens kapell. Vi firar mässa i kapellet på temat "Andlig klarsyn". Präst är Bengt Bengtsson och musiker är Kerstin Billman. Välkommen!

TISDAG 4 AUGUSTI 18.30 i Nora kyrka. Sista sommarmusiken för året bjuder på ett
blandat program med solosång och solopiano under rubriken ”Sommardröm”. Repertoaren sträcker sig från arior av Mozart och sånger av Sjöberg till pianostycken av P-B och Chopin. Välkommen!

Sommarmusik - Gunnar Klum & Mats Jansson

TISDAG 4 AUGUSTI 18.30 i Nora kyrka. Sista sommarmusiken för året bjuder på ett blandat program med solosång och solopiano under rubriken ”Sommardröm”. Repertoaren sträcker sig från arior av Mozart och sånger av Sjöberg till pianostycken av P-B och Chopin. Välkommen!

Nora församling har erhållit projektstöd ur landsbygdsprogrammet för främjade av besöksnäring. Projektet omfattar renovering av Klockartäppan, grillkåta och lekredskap vid Österbo fäbodar, spång till Hundsjön samt att förbättra skyltning för Kyrkstigen och Österbo fäbodar. Länsstyrelsens beslut grundar sig på EU-parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013.

EU-stöd

Nora församling har erhållit projektstöd ur landsbygdsprogrammet för främjade av besöksnäring. Projektet omfattar renovering av Klockartäppan, grillkåta och lekredskap vid Österbo fäbodar, spång till Hundsjön samt att förbättra skyltning för Kyrkstigen och Österbo fäbodar. Länsstyrelsens beslut grundar sig på EU-parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013.

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det tänker vi fortsätta att göra. Den 25 maj 2018 infördes den nya Dataskyddsförordningen GDPR, vilken syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Klicka här och läs mer.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det tänker vi fortsätta att göra. Den 25 maj 2018 infördes den nya Dataskyddsförordningen GDPR, vilken syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Klicka här och läs mer.