Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Verksamhet

I Nora församling vill vi göra Kristus synlig genom Guds ord, nattvard, lovsång och gemenskap. Genom att förmedla tro, hopp och kärlek till vår omgivning vill vi göra Kristus känd. Vi vill förmedla den kristna trons grunder genom dop, under Öppet hus-samlingar, i minior- och juniorgrupper, i ungdomsgrupper, genom konfirmationsundervisning, i vuxengrupper. Vi vill möta församlingsbor i utsatta livssituationer, men också i livets högtidsstunder där vi får vara ett stöd för fattiga, sjuka, sörjande och ensamma.