Foto: Pexels

Verksamhet

I Nora församling vill vi göra Kristus synlig genom Guds ord, nattvard, lovsång och gemenskap. Genom att förmedla tro, hopp och kärlek till vår omgivning vill vi göra Kristus känd. Vi vill förmedla den kristna trons grunder genom dop, under Öppet hus-samlingar, i minior- och juniorgrupper, i ungdomsgrupper, genom konfirmationsundervisning, i vuxengrupper. Vi vill möta församlingsbor i utsatta livssituationer, men också i livets högtidsstunder där vi får vara ett stöd för fattiga, sjuka, sörjande och ensamma.

Barnverksamhet

Välkommen till vår barnverksamhet! Vi har grupper för alla åldrar med lek och skoj, pyssel och sång.

Ungdomsverksamhet

På onsdagarna efter skolan träffas ungdomsgruppen i Noras ark - alla ungdomar i åk 6-7 är välkomna.

Körer

Nora församling har en kyrkokör, en ungdomskör och två barnkörer. Kyrkokören har funnits länge och firade 90-årsjubileum 2014.