Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Begravning

När en familjemedlem, släkting eller vän dör är det viktigt att få ta ett sista farväl. I kyrkan gör vi det i en begravningsgudstjänst då vi överlämnar den som dött till Gud.

VAD INNEBÄR BEGRAVNINGEN?
När någon i vår närhet dör, ger begravningsgudstjänsten oss möjlighet att stanna upp, kliva åt sidan och samlas inför livets ofrånkomliga villkor. Minnen, känslor av tacksamhet, ilska, förtvivlan och hopp gestaltas i musik, ord och böner. I begravningsgudstjänsten tar vi avsked och överlämnar också den avlidna i Guds händer.

PLANERA BEGRAVNINGEN
Som anhörig kan du få hjälp med planering inför en begravning av en begravningsbyrå som hjälper till med att lösa praktiska frågor som till exempel köp av kista, urna och transporter samt bokar tid för begravning hos församlingen.

SAMTAL MED PRÄSTEN
När begravningsgudstjänsten är bokad tar prästen kontakt med de anhöriga för ett samtal om begravningsgudstjänsten. Anhöriga har stora möjligheter att påverka hur begravningen utformas, till exempel i valet av musik.

MINNESSTUND
Minnesstunden är ett tillfälle att tillsammans minnas och att samla sina intryck. Det kan ges möjlighet att läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under akten i kyrkan. Lokal för minnesstund kan bokas i församlingshemmet.

VAD KOSTAR DET?
Kyrkorum, präst, kyrkomusiker, vaktmästare och i förekommande fall bärare är kostnadsfritt för medlemmar i Svenska kyrkan. Den har redan betalats via kyrkoavgiften. Gravplats, gravsättning och kremering med mera betalas genom begravningsavgiften. Alla betalar begravningsavgift oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Dödsboet, eller anhöriga, står för kostnader som bland annat rör kista, svepning, kistdekoration och transporter. 

OM MAN INTE ÄR MEDLEM I SVENSKA KYRKAN, HUR ORDNAS BEGRAVNINGEN?
Alla som bor i Sverige betalar en begravningsavgift som bland annat ger rätt till gravsättning på allmän begravningsplats och tillgång till lokal för begravningsceremoni. Var den avlidne inte medlem i Svenska kyrkan kan man istället ordna en borgerlig begravning, dvs. en icke-kyrklig akt. Om de anhöriga ändå önskar en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan är det möjligt mot en avgift, men det är alltid viktigt att respektera den dödes önskningar.

Mer information om begravning finns på svenskakyrkan.se

Kyrkans Begravningsbyrå i Tärnsjö