Dop

Vill du låta döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en gåva, Guds sätt att säga välkommen till världen. Eller för den lite äldre – ett sätt att bekräfta sin tro.

"I dopet finns löftet att Gud är med under livets alla dagar, oavsett vad som händer"
Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Du behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting. Tvärtom – dopet är en gåva som bara är att ta emot. Den som döps blir i och med dopet medlem i Svenska kyrkan och får ta emot nattvarden.

I dopet öser prästen vatten över huvudet på den som ska döpas och säger: ”Jag döper dig i Faderns, Sonens och den helige Andens namn.” Hur själva gudstjänsten sedan utformas kan variera. Det finns stora möjligheter att påverka utformningen, till exempel i valet av musik och genom att låta nära och kära medverka med textläsning eller praktiska moment som att hälla upp dopvattnet.

Innan dopet tar prästen kontakt för ett samtal där ni går igenom hur dopgudstjänsten går till och gemensamt bestämmer hur den ska utformas. Har du särskilda önskemål, till exempel om musik och textläsning, kan du ta upp det i dopsamtalet.

De flesta dop sker i kyrkan, men om det finns en annan plats där du skulle vilja ha en dopgudstjänst går det oftast att lösa. Många väljer att fortsätta firandet med fika eller mat efter dopgudstjänsten och du får gärna låna församlingshemmet för dopfesten.

Att döpas i Svenska kyrkan är kostar inget. Även att låna dopklänning och lokal för dopfesten är kostnadsfritt.

Kontakta församlingsexpeditionen på 0292-500 09 eller nora.tarnsjo.forsamling@svenskakyrkan.se för att boka tid för dop.

Läs mer om dop på svenskakyrkan.se