Foto: Magnus Aronson Ikon

Kyrkorådet

Kyrkorådet i Nora församling sammanträder vanligtvis en gång i månaden, med undantag för juli månad. Ledamöterna utses av kyrkofullmäktige vid varje ny mandatperiod.

Kyrkorådet består av nio ledamöter och åtta ersättare samt kyrkoherden. 

Kyrkorådet för mandatperioden 2022-2025 är sammansatt enligt följande:

Ledamöter

 • Roy Andersson, ordf
 • Per Möller, v ordf
 • Staffan Andersson
 • Carina Hermansson
 • Anders Pettersson
 • Monica Sverkersson
 • Jeanette Råsbo
 • Göran Storm
 • Helen Emilsson
 • Anna-Katrin Sigfridson Olovsson, kyrkoherde

Ersättare

 • Urban Hermansson
 • Kristina Pettersson
 • Anders Lund
 • Åsa Ingstedt Eriksson
 • Peder Karlsson
 • Per-Erik Johansson
 • Björn Frisk
 • Inger Ingstedt