Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkorådet

Kyrkorådet i Nora församling sammanträder vanligtvis en gång i månaden, med undantag för juli månad. Ledamöterna utses av kyrkofullmäktige efter varje kyrkoval.

Kyrkorådet består av åtta ledamöter och åtta ersättare samt kyrkoherden. 

Kyrkorådet 2018-2021 är sammansatt enligt följande:

Ledamöter

 • Roy Andersson, ordf
 • Per Möller, v ordf
 • Kersti Andersson
 • Staffan Andersson
 • Carina Hermansson
 • Märta Ingvarsson
 • Sonia Johansson
 • Anders Pettersson

Ersättare

 • Ann-Sofie Hååg
 • Thomas Hååg
 • Inger Ingstedt
 • Per-Erik Johansson
 • Anders Lund
 • Keo Olsson
 • Håkan Persson
 • Kristina Pettersson