Foto: Emma Dahlbäck/IKON

Konfirmation

Konfirmationsläsningen ger dig ett nytt perspektiv på tillvaron,verktyg för livet och nya vänner. Du som börjar i 8:an i höst är välkommen att vara med. Konfirmationsläsning startar varje hösttermin i samarbete med Östervåla-Harbo pastorat.

Konfirmationsläsning

Hur ofta pratar du om meningen med livet, tro, döden, kärlek, sex och rättvisa med dina kompisar? Som konfirmand får du diskutera de stora och små frågorna och lära känna dig själv, andra och Gud. Vem är Jesus? Vad gör man egentligen i kyrkan? Vad betyder Bibeln idag? Hur går tro och vetenskap ihop? Här finns utrymme för dig och dina tankar.

Kontakta församlingsexpeditionen på 0292-500 09 eller nora.tarnsjo.forsamling@svenskakyrkan.se om du vill veta mer. Du kan också kontakta vår präst Anna-Katrin Sigfridson Olovsson på 0292-502 80 eller anna-katrin.sigfridson.olovsson@svenskakyrkan.se.

Inbjudan till konfirmationsläsning har i år gått ut till alla födda 2006 och 2007, så vi hoppas det blir en stor grupp konfirmander till hösten. Du kan se inbjudan här:
Inbjudan till konfirmation 2022