Kyrkogården

På Nora kyrkogård finns ca 1 100 gravar samt en minneslund och en askgravlund.