Meny

Kyrkstigen

Under hundratals år var kyrkstigen den kortaste kommunikationsleden för de boende i Skekarsbo när de skulle fram till Tärnsjö och med kort menas en vandring på 9 kilometer. Den vägen gick man sommar som vinter när man skulle till kyrkan på gudstjänst.

Hos Gösta Holmström fanns minnet kvar om stigen och så småningom blev han "primus motor" i en kommitté som kom att återställa stigen i sitt ursprungliga skick. Redan 1975 hade man byggt de 660 meter långa spängerna över Österbomyran klara. Året efter var hela stigen klar och sedan dess har det varit allmän kyrkvandring första söndagen i juli.
 
Det som vandrarna då får se är en fin norduppländsk natur med täta gran- och tallskogar och öppna fall. Stigen går också över myrar och öppna jordbruksområden. Man vandrar också förbi en gammal kolbotten där man under slutet av 70-talet tog upp traditionen med att kola milor samt tjärbränning i tjärdal. Trots att platsen ligger svårtillgängligt var den under kolningsperioderna ett mycket välbesökt utflyktsmål. Det finns möjlighet att övernatta vid Mässkog som kolarplatsen heter då man byggt en kolarkoja där.
 
Vid Österbo fäbodar har man också byggt upp en stuga som invigdes 1983, och där finns också en samlingslokal som kan hyras genom Nora församlings försorg. Innan man anträder vandringen över spängerna kan man klättra upp i ett fågeltorn som finns på myrkanten. Där finns också en liten lada samt grillplats. Mitt på spängerna finns bord och bänkar och på Tärnsjösidan av myran vid Hagudden en fin grillplats.
 
För att gå stigen så startar man vid församlingshemmet och vandrar sedan den väl utmärkta stigen till Skekarsbo. Kyrkstigen, är mittdelen i en vandringsled från Östa till Sevedskvarn vid Gysinge. Man startar då att gå den så kallade Ljusbäcksleden och sedan Kyrkstigen upp till fågeltornet i Skekarsbo för att där fortsätta på leden mot Sevedskvarn.
 

(Denna text är hämtad från Tärnsjös hemsida www.laderloppet.se)

Läs mer om kyrkstigen på http://www.kyrkstigen.com/