Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Nora kyrka

Nuvarande kyrka från 1786 är den tredje kyrkobyggnaden i Nora. Några inventarier från 1200-talet, en Mariabild och fragment av en dopfunt av sten, visar att en kyrka måste ha funnits i socknen senast under 1200-talets andra hälft.Under 1300-talet uppfördes en ny kyrka som användes fram till slutet av 1700-talet. Murrester från 1300-talskyrkan finns kvar i det sydvästra hörnet av den nuvarande kyrkan. I detta hörn finns de medeltida målningarna kvar (1400-talet). Bland inventarierna finns triumfkrucifix och helgonfigurer från 1400-talet. Den första orgeln inköptes 1663. Den nuvarande Grönlundsorgeln byggdes 1968.