Nora kyrka

Nora kyrka ligger vackert mitt på kyrkogården omgiven av gravar och gravstenar. Kyrkan i sin nuvarande utformning är från 1786 och är den tredje kyrkan i Nora.

Nuvarande kyrka från 1786 är den tredje kyrkobyggnaden i Nora. Några inventarier från 1200-talet, en Mariabild och fragment av en dopfunt av sten, visar att en kyrka måste ha funnits i socknen senast under 1200-talets andra hälft.

Under 1300-talet uppfördes en ny kyrka som användes fram till slutet av 1700-talet. Murrester från 1300-talskyrkan finns kvar i det sydvästra hörnet av den nuvarande kyrkan. I detta hörn finns de medeltida målningarna kvar (1400-talet). Bland inventarierna finns triumfkrucifix och helgonfigurer från 1400-talet.

Den första orgeln inköptes 1663. Den nuvarande Grönlundsorgeln byggdes 1968.