Meny

Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i församlingen. Kyrkorådet som är det arbetande organet i församlingen utses av Kyrkofullmäktige.