Förtroendevalda

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i församlingen. Kyrkorådet som är det arbetande organet i församlingen utses av Kyrkofullmäktige. Efter höstens kyrkoval startar en ny mandatperiod 2022-2025.

Kyrkofullmäktige

Vid kyrkovalet vart fjärde år väljer församlingens medlemmar ett Kyrkofullmäktige med 17 ledamöter och åtta eller nio ersättare. Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i församlingen.

Kyrkorådet

Kyrkorådet i Nora församling sammanträder vanligtvis en gång i månaden, med undantag för juli månad. Ledamöterna utses av kyrkofullmäktige vid varje ny mandatperiod.