Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Om oss

Välkommen till församlingsexpeditionen som finns i församlingshemmet. Vi hjälper till med bokningar, information om gravar och andra förfrågningar.

Kontaktuppgifter för Nora församling

Nora församling
Kyrkvägen 18
740 45  TÄRNSJÖ

Församlingsexp 0292-500 09
Öppettider tisdag - torsdag 10.00 - 12.00

E-post: nora.tarnsjo.forsamling@svenskakyrkan.se
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/noratarnsjo
www.facebook.se/noratarnsjo