Nora församling

Vi är en aktiv församling i Tärnsjö som ligger i nordvästra Uppland med närhet till Dalälven och härliga friluftsområden. Svenska kyrkan i Tärnsjö vill bygdens bästa och uppmuntrar till lokalt engagemang.

SÖNDAG 25 OKTOBER 11.00 i Uppståndelsens kapell. Gudstjänst på temat "Att leva tillsammans" med präst Bengt Bengtsson och musiker Pia Sundström. Du är varmt välkommen!

Söndagsgudstjänst i kapellet

SÖNDAG 25 OKTOBER 11.00 i Uppståndelsens kapell. Gudstjänst på temat "Att leva tillsammans" med präst Bengt Bengtsson och musiker Pia Sundström. Du är varmt välkommen!

LÖRDAG 31 OKTOBER i Nora kyrka. I år har vi två minnesgudstjänster i Nora kyrka - kl 14.00 och 18.00 - p g a risken för smittspridning. Anhöriga till de under året avlidna bjuds in till en av gudstjänsterna, men alla namn läses vid båda gudstjänsterna. Liksom tidigare år bjuder vi alla kyrkogårdsbesökare på fika, i år i Uppståndelsens kapell. Det är uppdukat både inomhus och utanför kapellet. Du är varmt välkommen! Klicka för mer info.

Två minnesgudstjänster på Alla helgons dag

LÖRDAG 31 OKTOBER i Nora kyrka. I år har vi två minnesgudstjänster i Nora kyrka - kl 14.00 och 18.00 - p g a risken för smittspridning. Anhöriga till de under året avlidna bjuds in till en av gudstjänsterna, men alla namn läses vid båda gudstjänsterna. Liksom tidigare år bjuder vi alla kyrkogårdsbesökare på fika, i år i Uppståndelsens kapell. Det är uppdukat både inomhus och utanför kapellet. Du är varmt välkommen! Klicka för mer info.

SÖNDAG 8 NOVEMBER 11.00 i Nora kyrka. Familjegudstjänst på fars dag med barngrupperna som medverkar med sång och textläsning. Vi avslutar med lite kyrkfika. Om extra coronarestriktioner fortfarande gäller är vi utomhus. Välkommen!

Familjegudstjänst på fars dag

SÖNDAG 8 NOVEMBER 11.00 i Nora kyrka. Familjegudstjänst på fars dag med barngrupperna som medverkar med sång och textläsning. Vi avslutar med lite kyrkfika. Om extra coronarestriktioner fortfarande gäller är vi utomhus. Välkommen!

SÖNDAG 15 NOVEMBER 11.00 i Uppståndelsens kapell. Välkommen till en stilla gudstjänst med ljuständning och enkla lovsånger. Bengt Bengtsson leder gudstjänsten.

Gudstjänst med sånger från Taizé

SÖNDAG 15 NOVEMBER 11.00 i Uppståndelsens kapell. Välkommen till en stilla gudstjänst med ljuständning och enkla lovsånger. Bengt Bengtsson leder gudstjänsten.

Du som tillhör en riskgrupp och behöver hjälp att handla mat, hämta ut paket eller medicin är välkommen att kontakta Frivilliga resursgruppen (FRG) inom Heby kommun. Vi handlar och tillsammans med dina varor får du en faktura med information om hur du betalar (swish eller bankgiro). Klicka för mer info.

Behöver du hjälp att handla mat?

Du som tillhör en riskgrupp och behöver hjälp att handla mat, hämta ut paket eller medicin är välkommen att kontakta Frivilliga resursgruppen (FRG) inom Heby kommun. Vi handlar och tillsammans med dina varor får du en faktura med information om hur du betalar (swish eller bankgiro). Klicka för mer info.

Du är alltid välkommen till kyrkan för gudstjänst och konsert, till kyrkogården, för samtal m m. Vi har infört vissa restriktioner i våra lokaler för att undvika smittspridning. Klicka här för mer info. Församlingsexpeditionens öppettider är oförändrade, d v s tisdagar och onsdagar kl 10.00-12.00 och torsdagar kl 17.00-20.00.

Det här gäller i våra lokaler i coronatider

Du är alltid välkommen till kyrkan för gudstjänst och konsert, till kyrkogården, för samtal m m. Vi har infört vissa restriktioner i våra lokaler för att undvika smittspridning. Klicka här för mer info. Församlingsexpeditionens öppettider är oförändrade, d v s tisdagar och onsdagar kl 10.00-12.00 och torsdagar kl 17.00-20.00.

Nora församling har erhållit projektstöd ur landsbygdsprogrammet för främjade av besöksnäring. Projektet omfattar renovering av Klockartäppan, grillkåta och lekredskap vid Österbo fäbodar, spång till Hundsjön samt att förbättra skyltning för Kyrkstigen och Österbo fäbodar. Länsstyrelsens beslut grundar sig på EU-parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013.

EU-stöd

Nora församling har erhållit projektstöd ur landsbygdsprogrammet för främjade av besöksnäring. Projektet omfattar renovering av Klockartäppan, grillkåta och lekredskap vid Österbo fäbodar, spång till Hundsjön samt att förbättra skyltning för Kyrkstigen och Österbo fäbodar. Länsstyrelsens beslut grundar sig på EU-parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013.

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det tänker vi fortsätta att göra. Den 25 maj 2018 infördes den nya Dataskyddsförordningen GDPR, vilken syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Klicka här och läs mer.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det tänker vi fortsätta att göra. Den 25 maj 2018 infördes den nya Dataskyddsförordningen GDPR, vilken syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Klicka här och läs mer.