Nora församling

Vi är en aktiv församling i Tärnsjö som ligger i nordvästra Uppland med närhet till Dalälven och härliga friluftsområden. Svenska kyrkan i Tärnsjö vill bygdens bästa och uppmuntrar till lokalt engagemang.

Biskopsvisitation 23-28 april

I slutet av april hade vi i Nora församling biskopsvisitation med biskop Karin Johannesson. Visitationen präglades av dialog och stöd från stiftet till församlingen, gemenskap och glädje.

Prata med Gud

Hur kan vi förstå och se Guds närvaro idag? Vad betyder det att dela tro och liv? Vi delar samma himmel och samma jord, ett liv, en Gud. Vi samtalar och fikar tillsammans fem onsdagar fram till midsommar: 22/5, 29/5, 5/6, 12/6 och 19/6. I samarbete med kyrkorna i Tärnsjö. Välkommen!

”Noras Park” har öppet!

Kom till församlingshemmets trädgård och bagarstugan på måndag eftermiddagar fram till midsommar! Bagarstugans café är öppet med möjlighet att få sig en pratstund, köpa fika, spela spel, leka i lekparken, läsa en bok eller bara vara. Alla åldrar är välkomna!

Onsdagsträff på kyrkogården!

Onsdagsträffarna har flyttat ut på kyrkogården! Under sommaren är alla onsdagsträffar utomhus och hålls i parken på kyrkogården. Vaktmästarna dukar upp fika och du är välkommen för en pratstund.

En bukett med röda rosor och brudslöja står i en vas i ett fönster.

Välkommen till våra gudstjänster i maj/juni!

En gudstjänst kan gå till på många olika sätt - vi sjunger psalmer, läser ur Bibeln och tolkar vad bibelordet betyder för oss här och nu, i en predikan eller reflektion, och vi ber. Ibland firar vi också nattvard i en mässa. Klicka och läs mer om våra kommande gudstjänster.

Är du nyfiken på vårt frivilligarbete?

En viktig del av vårt församlingsarbete är våra frivilliga medarbetare - våra ovärderliga hjälpare i verksamheten. Som frivillig ideell medarbetare hjälper du till med olika aktiviteter i församlingen, t ex hjälpa till vid kyrkkaffe eller baka en kaka. Du kanske vill vara medföljare på våra andakter på Liljebacken, skriva texter eller ordna konserter? Klicka och läs mer om våra nya grupper.

Öppettider på församlingsexpeditionen

Öppettiderna på församlingsexpeditionen är tisdagar, onsdagar och torsdagar 10.00–12.00. Välkommen in eller att kontakta oss på tel 0292-500 09 eller via e-post till nora.tarnsjo.forsamling@svenskakyrkan.se.

En person som kommit fram till en gammal kyrka håller en mobiltelefon i handen. På skärmen visas information om kyrkan.

Appar

Har du testat Svenska kyrkans appar? I appen "Kyrkguiden" kan du hitta kyrkor, gudstjänster och evenemang i din närhet och hela Sverige. Appen "Kyrkan" är en interaktiv app för barn i förskoleåldern och så finns appen "Utlandskyrkan" med Svenska kyrkans kyrkor och evenemang i utlandet.

Ge en gåva för världen

Som månadsgivare tar du ställning för alla människors rätt till ett värdigt liv.

Bli månadsgivare i dag