Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Nora församling

Vi är en aktiv församling i Tärnsjö som ligger i nordvästra Uppland med närhet till Dalälven och härliga friluftsområden. Svenska kyrkan i Tärnsjö vill bygdens bästa och uppmuntrar till lokalt engagemang.

MÅNDAG 21 OKTOBER 19.00 i församlingshemmet. En kväll för dig som undrar vad som pågår i församlingen. Vi informerar och du ställer frågor. Fika serveras. Välkommen!

Vad händer i Nora församling? - informationskväll

MÅNDAG 21 OKTOBER 19.00 i församlingshemmet. En kväll för dig som undrar vad som pågår i församlingen. Vi informerar och du ställer frågor. Fika serveras. Välkommen!

Vi träffas på TISDAGAR KL 15.30-18.00 i Noras ark. Ungdomar i klass 6, 7 och 8 är välkomna! Klicka för att läsa mer.

"Nya gårn" är vår nystartade ungdomsgrupp i Noras ark

Vi träffas på TISDAGAR KL 15.30-18.00 i Noras ark. Ungdomar i klass 6, 7 och 8 är välkomna! Klicka för att läsa mer.

Vecka 37 (9-12 SEPTEMBER) startar terminen för våra barngrupper. Klicka och kolla vilken tid din grupp träffas.

Terminsstart!

Vecka 37 (9-12 SEPTEMBER) startar terminen för våra barngrupper. Klicka och kolla vilken tid din grupp träffas.

Våra ordinarie öppettider på församlingsexpeditionen är tisdagar och onsdagar 10-12 samt torsdagar 17-20. Välkommen in eller slå en signal!

Öppettider på församlingsexpeditionen

Våra ordinarie öppettider på församlingsexpeditionen är tisdagar och onsdagar 10-12 samt torsdagar 17-20. Välkommen in eller slå en signal!

Nu kan Tärnsjöbor och andra tvätta sina bilar i Tärnsjökorsets automattvätt vid macken. Öppettider 07.00 - 22.00 och fyra tvättprogram att välja på. Du är välkommen med din bil! Passa också på att tanka när du ändå är där...

Välkommen att tvätta bilen!

Nu kan Tärnsjöbor och andra tvätta sina bilar i Tärnsjökorsets automattvätt vid macken. Öppettider 07.00 - 22.00 och fyra tvättprogram att välja på. Du är välkommen med din bil! Passa också på att tanka när du ändå är där...

Nora församling har erhållit projektstöd ur landsbygdsprogrammet för främjade av besöksnäring. Projektet omfattar renovering av Klockartäppan, grillkåta och lekredskap vid Österbo fäbodar, spång till Hundsjön samt att förbättra skyltning för Kyrkstigen och Österbo fäbodar. Länsstyrelsens beslut grundar sig på EU-parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013.

EU-stöd

Nora församling har erhållit projektstöd ur landsbygdsprogrammet för främjade av besöksnäring. Projektet omfattar renovering av Klockartäppan, grillkåta och lekredskap vid Österbo fäbodar, spång till Hundsjön samt att förbättra skyltning för Kyrkstigen och Österbo fäbodar. Länsstyrelsens beslut grundar sig på EU-parlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013.

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det tänker vi fortsätta att göra. Den 25 maj 2018 infördes den nya Dataskyddsförordningen GDPR, vilken syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Klicka här och läs mer.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det tänker vi fortsätta att göra. Den 25 maj 2018 infördes den nya Dataskyddsförordningen GDPR, vilken syftar till att stärka skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Klicka här och läs mer.