Foto: Kristin Lidell/Ikon

Vigsel

Äktenskapet är ett naturligt steg för två personer som älskar varandra och som vill leva tillsammans. När ett par gifter sig i kyrkan manifesterar de detta inför Gud, samhället och sig själva.

I den kyrkliga vigseln tar paret emot Guds välsignelse för sitt gemensamma liv. ”Inför Gud och denna församling” ger makarna varandra sina löften att ”älska varandra tills döden skiljer dem åt”.

VIGSELN ÄR ÖPPEN FÖR ALLA
I Svenska kyrkan är vigseln öppen för alla par, oavsett kön och när i livet du vill ta steget att gifta dig. Det viktiga är att två människor säger ja till varandra  – och till kärleken.

SÅ GÅR DET TILL
En kyrklig vigsel kan vara en stor samling med släkt och vänner eller en liten med de allra närmaste. Den kan ske i en kyrka, utomhus eller kanske hemma på verandan. Vissa gifter sig i frack och långklänning, andra i jeans. Varje brudpar är unikt och därför är ingen vigsel den andra lik.

VAD BEHÖVS FÖR ATT GIFTA SIG?
Det behöver varken vara dyrt eller krångligt att gifta sig i kyrkan. Det som behövs är en giltig hindersprövning, legitimationer för er båda och en eller två ringar. Om minst en av er är medlem i Svenska kyrkan är vigseln kostnadsfri. Ni får tillgång till lokal, präst, musiker och vaktmästare. Här kan ni ansöka om hindersprövning på Skatteverkets webbplats. 

VIGSELGUDSTJÄNSTEN
En kyrklig vigsel kan se ut på många olika sätt, men för att den ska vara juridiskt giltig måste vissa grundmoment finnas med, till exempel att ni högt säger ja till varandra och avger era löften. Det ingår också bibeltexter och en välsignelse. De brudpar som vill har stora möjligheter att sätta en personlig prägel på vigselakten.

VIGSELSAMTAL
Innan bröllopet tar prästen kontakt med er för ett samtal där ni går igenom hur vigselgudstjänsten går till och gemensamt bestämmer hur den ska ramas in. Har ni särskilda önskemål, till exempel om musik, kan ni ta upp det i vigselsamtalet.

VIGSELN ÄR GRATIS
Vigseln är gratis om en av parterna tillhör Svenska kyrkan, oavsett om paret vigs i hemförsamlingen eller inte. Präst, organist, kyrka eller vaktmästare kostar inget.

Kontakta församlingsexpeditionen på 0292-500 09 eller nora.tarnsjo.forsamling@svenskakyrkan.se för att boka vigsel hos oss.

Läs mer om vigsel på svenskakyrkan.se