Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkofullmäktige

Vid kyrkovalet vart fjärde år väljer församlingens medlemmar ett Kyrkofullmäktige med 17 ledamöter och åtta eller nio ersättare. Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i församlingen.

Nora församlings kyrkofullmäktige sammanträder i regel två gånger per år, vanligtvis i maj och november. Kyrkofullmäktige för mandatperioden 2018-2021 är sammansatt enligt följande:

Ledamöter

 • Staffan Andersson, ordf
 • Anders Pettersson, v ordf
 • Roy Andersson
 • Kersti Andersson
 • Carina Hermansson
 • Ann-Sofie Hååg
 • Inger Ingstedt
 • Märta Ingvarsson
 • Sonia Johansson
 • Anders Lund
 • Tomas Martinell
 • Per Möller
 • Keo Olsson
 • Håkan Persson
 • Kristina Pettersson
 • Jeanette Råsbo
 • Bengt-Olof Söderlund

Ersättare

 • Jan-Erik Eriksson
 • Elisabeth Karlsson Heggbrenna
 • Urban Hermansson
 • Thomas Hååg
 • Jörgen Ingstedt
 • Lars Erik Joelsson
 • Per-Erik Johansson
 • Lars Karlsson
 • Monica Sverkersson