Foto: Magnus Aronson/Ikon

Körer

Nora församling har en kyrkokör, en ungdomskör och två barnkörer. Kyrkokören har funnits länge och firade 90-årsjubileum 2014.

Välkommen på våra övningar!

Kyrkokören har övning på tisdagkvällar kl 19.00-21.00 i församlingshemmet med upphåll över sommaren.

Ungdomskören (åk 7+) övar onsdagar kl 14.00-14.45 i församlingshemmet.

Kören Kristallen (åk 3-6) övar tisdagar kl 15.30-16.30 i församlingshemmet

Barnkören Korallen (fklass-åk 2) övar torsdagar kl 14.00-15.30 i församlingshemmet.

Vårterminen 2022 startar vecka 9 (1-3/3) för barn- och ungdomskörerna.

Körövningarna startar med mellanmål. Sedan sjunger, tränar, övar, leker och musicerar vi.

Körledare:
Pia Sundström, tel 0292-502 85, 070-344 64 53
e-post pia.a.sundstrom@svenskakyrkan.se 
Monica Brand, tel 0292-502 57, 070-344 66 94
e-post monica.brand@svenskakyrkan.se