Foto: Christer Pettersson

Dannemorabygdens församling

"Gud vänder sitt ansikte till dig och vill dig väl". Vår vision är att vara en levande, livskraftig kyrka med engagerade, delaktiga människor! Ta med en påse bullar till kyrkkaffet, sjung en altstämma i kören, dela tro och liv i gudstjänst eller samtalsgrupp, be för dina grannar. Varmt välkommen att vara med och bidra på det sätt du kan!

Här på hemsidan kan du finna det du behöver för att kunna kontakta oss eller för att se vad som händer under veckorna av gudstjänster och annan verksamhet.

Behöver du någon att prata med?

Vill du ha någon att samtala med? Kontakta då vår diakon Kerstin Jansson på telefon 0295-244075, mailadress: kerstin.jansson@svenskakyrkan.se.

Vi samarbetar med Sensus!