Foto: Christer Pettersson

Dannemorabygdens församling

"Gud vänder sitt ansikte till dig och vill dig väl". Vår vision är att vara en levande, livskraftig kyrka med engagerade, delaktiga människor! Ta med en påse bullar till kyrkkaffet, sjung en altstämma i kören, dela tro och liv i gudstjänst eller samtalsgrupp, be för dina grannar. Varmt välkommen att vara med och bidra på det sätt du kan!

Här på hemsidan kan du finna det du behöver för att kunna kontakta oss eller för att se vad som händer under veckorna av gudstjänster och annan verksamhet.

Rättad gudstjänstsida

I vårt senaste församlingsblad blev gudstjänstsidan fel. Rätt uppgifter finns i bilden nedan.

Är du 70+ och sitter ensam hemma?

Vill du ha samtalssällskap över telefon? Ring då vår diakon Kerstin Jansson på telefon 0295-244075. Tycker du om att skriva och vill mailväxla istället? Hennes mailadress är: kerstin.l.jansson@svenskakyrkan.se

Vill du vara med och be?

Använd gärna den här bönen, den används i flera församlingar.

Vi samarbetar med Sensus!