Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Films kyrka

Medeltidskyrka, tillbyggd med ett tvärskepp. Innehåller fina gamla föremål och målningar.

Läs här om Films kyrka. (Länk till vår gamla hemsida)