Films kyrka

Medeltidskyrka, tillbyggd med ett tvärskepp. Innehåller fina gamla föremål och målningar.