Films kyrka

Medeltidskyrka, tillbyggd med ett tvärskepp. Innehåller fina gamla föremål och målningar.

Läs här om Films kyrka. (Länk till vår gamla hemsida)