Diakoni

Ordet diakoni betyder "tjänst." Det handlar om omsorg, hjälp och stöd åt våra medmänniskor i livets olika skiften.

Behöver du någon att samtala med när livet gör ont? Känner du dig ensam och vill att någon kommer och besöker dig? Har du behov av stöd och hjälp? Eller har du tid och resurser över, som du vill dela med dig av till någon som är i behov av stöd, hjälp eller sällskap?

Kontakta diakon Kerstin Jansson på tel 0295-24 40 75.