Diakoni

Ordet diakoni betyder "tjänst." Det handlar om omsorg, hjälp och stöd åt våra medmänniskor i livets olika skiften.

Behöver du någon att samtala med när livet gör ont? Känner du dig ensam och vill att någon kommer och besöker dig? Har du behov av stöd och hjälp? Eller har du tid och resurser över, som du vill dela med dig av till någon som är i behov av stöd, hjälp eller sällskap?

Kontakta diakon Kerstin Jansson på tel 0295-24 40 75.

Höstens gemenskapsstunder och promenader

Tillfällen att träffas och umgås tillsammans under enkla förhållanden, måndagar kl. 14.

Behöver du någon att prata med?

Vill du ha någon att samtala med? Kontakta då vår diakon Kerstin Jansson på telefon 0295-244075, mailadress: kerstin.jansson@svenskakyrkan.se.

Leva vidare

Att någon nära och kär avlider, får livet att stanna upp. Livet blir sig inte likt. Nästa grupp startar 8/1 kl 13.30 i Kyrkans hus.

Ideellt arbete i församlingen

Skulle du vilja vara med och göra skillnad för en medmänniska?