Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster

Välkommen till våra gudstjänster!

Torsdag 20/2
- Kl 18 i Österbybruks kykrka
  KVÄLLSBÖN

Fredag 21/2
- Kl 9 i Kyrkans hus
   EKUMENISK MORGONBÖN

Söndag 23/2
- Kl 11 i Dannemora kyrka
   GUDSTJÄNST
   Lekmannaledd

Onsdag 26/2
- Kl 13 i Restaurangen, Parkvägen
   ANDAKT

Torsdag 27/2
- Kl 18 i Österbybruks kyrka
   KVÄLLSMÄSSA

Fredag 28/2
- Kl 9 i Kyrkans hus
   EKUMENISK MORGONBÖN

Söndag 1/3
- Kl 11 i Films kyrka
   GUDSTJÄNST
   Christer Pettersson

Torsdag 5/3
- Kl 18 i Österbybruks kyrka
   KVÄLLSMÄSSA

Fredag 6/3
- Kl 9 i Kyrkans hus
   EKUMENISK MORGONBÖN

Onsdag 11/3
- Kl 13 i Restaurangen, Parkvägen
   ANDAKT

Torsdag 12/3
- Kl 19 i Österbybruks kyrka
   KVÄLLSMÄSSA

Fredag 13/3
- Kl 9 i Kyrkans hus
   EKUMENISK MORGONBÖN

Söndag 15/3
- Kl 16 i Österbybruks kyrka
   SINNESROGUDSTJÄNST

Torsdag 19/3
- Kl 18 i Österbybruks kyrka
   KVÄLLSMÄSSA

Fredag 20/3
- Kl 9 i Kyrkans hus
   EKUMENISK MORGONBÖN

Söndag 22/3
- Kl 11 i Dannemora kyrka
   GUDSTJÄNST
   Tina Johansson, Kör Diagonal

Onsdag 25/3
- Kl 13 i Restaurangen, Parkvägen
   ANDAKT

Torsdag 26/3
- Kl 18 i Österbybruks kyrka
   KVÄLLSMÄSSA

Fredag 27/3
- Kl 9 i Kyrkans hus
   EKUMENISK MORGONBÖN

Söndag 29/3
- Kl 11 i Morkarla kyrka
   MÄSSA
   Christer Pettersson