Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gudstjänster

Välkommen till våra gudstjänster!

Torsdag 10/10
- Kl 18 i Österbybruks kyrka
   KVÄLLSMÄSSA

Fredag 11/10
- Kl 9 i Kyrkans hus
   EKUMENISK MORGONBÖN

Söndag 13/10
- Kl 11 i Dannemora kyrka
   ÄLGGUDSTJÄNST
   Invigning av askgravplatsen
   Tina Johansson, Johan Denke,
   Dannemorabygdens kör, Österby Spelmän
   Kyrksoppa

Torsdag 17/10
- Kl 18 i Österbybruks kyrka
   KVÄLLSMÄSSA 

Fredag 18/10
- Kl 9 i Kyrkans hus
   EKUMENISK MORGONBÖN

Söndag 20/10
- Kl 11 i Films kyrka
   MÄSSA
   Christer Pettersson
- Kl 15 i Österbybruks kyrka
   JUMALANPALVELUS
   Paavo Collin

Onsdag 23/10
- Kl 13 i Restaurangen, Parkvägen
   ANDAKT
- Kl 17 i Kyrkans hus
   TACOLOV

Torsdag 24/10
- Kl 18 i Österbybruks kyrka
   KVÄLLSMÄSSA

Fredag 25/10
- Kl 9 i Kyrkans hus
   EKUMENISK MORGONBÖN

Söndag 27/10
- Kl 11 i Österbybruks kyrka
   MÄSSA
   Tina Johansson

Torsdag 31/10
- Kl 18 i Österbybruks kyrka
   KVÄLLSMÄSSA

Fredag 1/11
- Kl 9 i Kyrkans hus
   EKUMENISK MORGONBÖN

Lördag 2/11
- Kl 11 i Morkarla kyrka
   MINNESGUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING
   Christer Pettersson, Dannemorabygdens kör
- Kl 15 i Films kyrka
   MINNESGUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING
   Christer Pettersson, Dannemorabygdens kör

Söndag 3/11
- Kl 15 i Dannemora kyrka
   MINNESGUDSTJÄNST MED LJUSTÄNDNING
   Tina Johansson, Dannemorabygdens kör