Gudstjänster

Dannemorabygdens församling firar gudstjänst varje söndag och som regel klockan 11. Tillsammans får vi lyfta fram vår glädje, vår oro och vår sorg inför Gud, och låta våra liv belysas av Guds ord. Vi får sjunga och be med varandra och hämta kraft för vardagen.

Församlingen har fyra kyrkor och i alla kyrkorna vill vi fira regelbunden gudstjänst. Därför får varje kyrka vara gudstjänstlokal ungefär var fjärde gång.

Titta i kalendern på hemsidan, i Annonsnytt, på affischer eller på församlingens facebooksida i vilken kyrka det firas gudstjänst härnäst.

Nu i coronatider avstår vi från att fira mässa, men vi firar gudstjänst. Var försiktig och håll avstånd när du går i och ut ur kyrkan, och sätt dig med avstånd till andra gudstjänstfirare så att skyddsänglarna får plats mellan er. Handsprit finns för dina händer vid ingången till varje kyrka. Och är du det minsta snuvig, rosslig i halsen eller har andra symptom, så stanna hemma och be där. Vi streamar inte våra gudstjänster, utan hänvisar istället till gudstjänsterna i TV och radio.