Gudstjänster

Dannemorabygdens församling firar gudstjänst varje söndag och som regel klockan 11. Tillsammans får vi lyfta fram vår glädje, vår oro och vår sorg inför Gud, och låta våra liv belysas av Guds ord. Vi får sjunga och be med varandra och hämta kraft för vardagen.

Församlingen har fyra kyrkor och i alla kyrkorna vill vi fira regelbunden gudstjänst. Därför får varje kyrka vara gudstjänstlokal ungefär var fjärde gång.

Titta i kalendern på hemsidan, i Annonsnytt, på affischer eller på församlingens facebooksida i vilken kyrka det firas gudstjänst härnäst.