Gudstjänster

Dannemorabygdens församling firar gudstjänst varje söndag och som regel klockan 11. Tillsammans får vi lyfta fram vår glädje, vår oro och vår sorg inför Gud, och låta våra liv belysas av Guds ord. Vi får sjunga och be med varandra och hämta kraft för vardagen.

Församlingen har fyra kyrkor och i alla kyrkorna vill vi fira regelbunden gudstjänst. Därför får varje kyrka vara gudstjänstlokal ungefär var fjärde gång.

Titta i kalendern på hemsidan, i Annonsnytt, på affischer eller på församlingens facebooksida i vilken kyrka det firas gudstjänst härnäst.

9 februari tas alla begränsande corona-rekommendationer bort, så varmt välkommen att fira gudstjänst och mässa i församlingens kyrkor som tidigare.
Är du snuvig, rosslig i halsen eller känner dig hängig eller sjuk, så stanna hemma och be där, för din och andras skull.
Vi kommer att fortsätta att lägga ut digitala hälsningar från gudstjänsterna, men kan inte lova att det sker varje söndag.