Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion för Dannemorabygdens församling utfärdad av Domkapitlet i Uppsala stift 2019-12-11.