Foto: Ingemar Nordin

Morkarla k:a

Framför västväggens fönster står en tvåmanualig orgel med 14 stämmor, byggd 1957 av Grönlunds Orgelbyggeri. Den är inspirerad av dåtidens förhärskande stilideal med ljusa och festliga klanger. Många konstruktionsdetaljer bär spår av att inte vara färdigutvecklade utan har provats fram, och orgeln byggdes om redan innan den lämnade fabriken.

Orgelns placering direkt på kyrkgolvet nära ingången och med ett stort fönster på baksidan gör att den är utsatt för stora svängningar i temperatur och fuktighet.

Den märkliga omkastningen av huvudverk (övre manual) och bröstverk (undre manual), avsaknaden av den traditionella basstämman Subbas 16 trots fyra pedalstämmor samt den speciella 4-fotsstämman i bröstverket gör det till ett trevligt huvudbry för tjänstgörande musiker att locka fram de goda möjligheter som finns i orgeln att låta fylligt. 

Se disposition och läs mer om orgeln (text: Ingemar Nordin). Läs här (pdf).

I korets norra del finns ett piano av fabrikat och modell Malmsjö Tradition.

Foto: Ingemar Nordin
Foto: Johan Denke