Foto: Ingemar Nordin

Orglar och andra instrument i våra kyrkor och lokaler

Vi har tre medeltida kyrkor – Dannemora, Film och Morkarla – samt Österbybruks kyrka från 1735 som är en annexbyggnad till Österbybruks Herrgård.

Dannemorabygden har gott om fina instrument, inte minst tack vare ett mångårigt arbete av Ingemar Nordin. Han började som kyrkomusiker i Films kyrka och är forfarande som pensionär aktiv bland annat som pianostämmare.

Läs mer om Ingemar i Församlingsbladet nr 2/2019, ”I huvudet, händerna och fötterna på en tusenkonstnär (pdf)”.