Foto: Johan Denke

Dannemora k:a

Våren 2020 inköptes en digital kyrkorgel, Ecclesia T-150, byggd av den holländska firman Johannus. Spelbordet står i södra delen av koret på den gamla kororgelns plats och kan vid behov flyttas. De fem högtalarna står på västläktaren framför den gamla orgelfasaden. Tanken är att de framöver kan placeras inuti läktarorgeln för att utnyttja resonansmöjligheterna där. Digitalorgelns ljudbild är akustiskt skräddarsydd för kyrkorummet av Anders Gustafsson Forslin från firma Manual & Pedal, som levererat orgeln. Läs mer om digitalorgeln.

Orgeln skulle ha invigningsspelats av Johan Denke efter påsk 2020 men fick skjutas på  framtiden pga coronapandemin. Planerat invigningsprogram (pdf).

Foto: Johan Denke

Invigningen skedde 2-3 oktober 2021 och finns dokumenterad på CD (Ny orgel-CD). Orgelinvigningens programblad (pdf).

Bredvid digitalorgeln finns också ett piano av fabrikat och modell Nordiska Piano 2.

På västläktaren finns en obrukbar pneumatisk orgel med kägellåda, byggd av John Vesterlund 1941 och färdigställd av Åkerman & Lund 1943. Några principalpipor i orgeln har graveringar i en äldre stil, som var bruklig fram till mitten av 1800-talet.
Läs mer om läktarorgeln

Läs om den gamla kororgeln.