Foto: Johan Denke

Dannemora k:a

Våren 2020 inköptes en digital kyrkorgel, Ecclesia T-150, byggd av den holländska firman Johannus. Spelbordet står i norra delen av koret nedandför predikstolen och kan vid behov flyttas. De fem högtalarna står på västläktaren framför den gamla orgelfasaden. Tanken är att de framöver kan placeras inuti läktarorgeln för att utnyttja renosansmöjligheterna där. Digitalorgelns ljudbild är akustiskt skräddarsydd för kyrkorummet av Anders Gustafsson Forslin från firma Manual & Pedal, som levererat orgeln. Läs mer om digitalorgeln.

Orgeln skulle ha invigningsspelats av Johan Denke efter påsk 2020, vilket har fått skjutas på framtiden pga coronapandemin. Planerat invigningsprogram (pdf).

På västläktaren finns en obrukbar preumatisk orgel med kägellåda, byggd av John Vesterlund 1941 och färdigställd av Åkerman & Lund 1943. Några principalpipor i orgeln har graveringar i en äldre stil, som var bruklig fram till mitten av 1800-talet.
Läs mer om läktarorgeln

På södersidan i koret finns en enmanualig orgel med bihangspedal och fem stämmor byggd av Gebr. Jehmlich. Den var tidigare kororgel i Börstils kyrka men ställdes undan i en lagerlokal. När läktarorgeln i Dannemora kyrka gick sönder på 1960-talet, fick den dåvarande församlingen köpa orgeln till ett fördelaktigt pris. Den är klangmässigt inte anpassad till kyrkorummet och har därför mycket begränsad användbarhet. Läs mer om kororgeln.
Under hösten kommer orgeln att bjudas ut till försäljning.

I korets norra del finns också ett piano av fabrikat och modell Nordiska Piano 2. 

Foto: Ingemar Nordin
Foto: Johan Denke