Foto: David Brohede

Vigsel

”Inför Gud och i denna församlings närvaro frågar jag dig…”  

När de orden uttalas är det som att tiden hejdar sig ett slag. Något är på väg att hända och tiden står stilla.

Att gifta sig är stort. Ett bröllop är fint, oavsett om det är många bröllopsgäster eller några få. En ”kyrklig” vigsel kan ske i någon av församlingens vackra kyrkor, eller i den lilla Lillkyrkan i Kyrkans Hus. Det går också bra att gifta sig ”kyrkligt” på en vacker plats ute i naturen eller hemma. 
Att gifta sig är en kärlekshandling och en juridisk handling. Genom äktenskapet delar paret på allt, både glädje och sorg, både tillgångar och skulder. Parets vilja att förstärka och fördjupa sin relation påverkar samhället.

KÄRLEKEN
I vigseln är kärleken i centrum, brudparets kärlek, Guds kärlek och vännernas kärlek och omsorg om brudparet. Att få känna sig älskad är nog det största i livet. Kärleken är en gåva från Gud, och den kärleken får vi ta emot och ge vidare. I Svenska kyrkan kan äktenskap ingås mellan två män, mellan två kvinnor eller mellan en man och en kvinna. Kärleken är i centrum, den kärlek som förhoppningsvis vara genom resten av livet.

BÖNERNA
I bönen får brudparet låta sig omslutas av sina vänners varma tankar och ord. Bönerna innehåller ord om Guds kraft och beskydd i det gemensamma livet, men också hur Gud kan få vara källan till ny kraft. 

FRIVILLIGHET OCH OMSORG
Ett annat viktigt perspektiv, inte minst i löftena, är frivilligheten. Människans fria vilja är väsentlig i den kristna tron och det gäller även vid vigseln. Båda parterna uttalar högt att de vill gifta sig med den andre. Gemenskapen bygger på ömsesidig frivillighet och hur bägge parter delar på ansvaret i det gemensamma livet. 

LÖFTESORD
Löftesorden om att älska varandra i både glädje och sorg, i nöd och lust, omsluts samtidigt av Guds löfte om att aldrig överge vare sig i mörka eller ljusa dagar. 

NÅGRA BIBELORD OM KÄRLEKEN:
”Nu består tro, hopp och kärlek, och störst av dem är kärleken”. 
(1 Korintierbrevet kapitel 13)

”Dit du går, går också jag, där du stannar, stannar också jag. Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud.” (Ruts bok kap 1) 

”Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är en flammande eld, en ljungande låga. Mäktiga vatten kan inte släcka kärleken, floder kan inte svepa bort den.” (Höga Visan kapitel 8) 

MUSIK UNDER VIGSELN
Under fliken Musik på hemsidan ger församlingens musiker smakprov på några stycken som kan passa som in- och utgångsmusik. Andra musikstycken är naturligtvis också möjliga att ha med. In- och utgångsmusik och psalmer ingår i vigseln.
Vill ni att någon ska sjunga solo? Kanske känner du någon som vill sjunga? Församlingens musiker kan säkert kompa. Kostnad för solist får ni som brudpar själva göra upp med solisten.

VAD BEHÖVS OCH VAD KOSTAR DET ATT GIFTA SIG?
Ringen eller ringarna är det synliga tecknet på äktenskapet. För att gifta sig ”kyrkligt” behövs en ring, hindersprövning och att en av er tillhör Svenska kyrkan. 
Själva vigseln kostar inget – om ni inte vill ha solister som sjunger eller spelar. Då gör ni upp kostnaden med denna. 
Ni behöver ha tagit ut hindersprövning hos Skatteverket för att äktenskapet ska vara giltig. Hindersprövningen är giltig i 4 månader. 
Sen bestämmer ni vilken ring/vilka ringar ni vill ha och hur många ni vill bjuda. 
Två vittnen behöver vara närvarande, men om ni vill gifta er ”hemligt” så kan vaktmästare och musiker vara vittnen. 
  
BOKA VIGSEL
Går du i giftastankar? Hör av dig till Dannemorabygdens församling, 0295- 24 40 60.