Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik

Musiken har en självklar plats i kyrkan - en kyrka utan musik är t.o.m. svår att föreställa sig.

I Dannemorabygdens församling finns en vuxenkör, Dannemorabygdens kör, som är fyrstämmig. Kören leds av kyrkomusiker Johan Denke. Den medverkar ofta i våra gudstjänster, men deltar också i andra evenemang på bruket, som till exempel vid Valborgsfirandet på herrgårdsområdet.

Vi har även barnkören Joy som leds av Johan Denke.
 
Under sommaren ordnas konserter och musikgudstjänster, framför allt i Österbybruks kyrka, under rubriken "Musik i Sommarkväll."

Vill du vara med och sjunga i kör? Har du frågor omkring musikverksamheten? Kontakta Johan Denke, tel. 0295-244069, e-post: se personal.


 

Dannemorabygdens kör

Kören övar på torsdagar kl. 19-21 i Kyrkans hus. Titta in någon torsdagskväll och se hur vi har det. Fika och prova på!

Sångcafé

Sångcafé är för dig som gärna sjunger allt möjligt av hjärtats lust. Bara att komma när du kan, ingen anmälan. Varannan torsdag med start 19/9 kl.13.30 i Kyrkans hus. Först sjunger vi, sedan fikar vi. Mer info: diakon Kerstin Jansson 0295-24 40 63 och kyrkomusiker Johan Denke 0295-24 40 69.
Välkommen!