Meny

Musik

Musiken har en självklar plats i kyrkan - en kyrka utan musik är t.o.m. svår att föreställa sig.

Församlingens musikverksamhet utgår från att sången finns inom varje människa och att vi är kallade till gemenskap, där alla har möjlighet att bidra med sina gåvor i form av sång och spel. Förhoppningen är att musikverksamheten får vara en växtplats för alla åldrar, en välkomnande miljö för skapande och återhämtning.

Gudstjänst och sång löper som en röd tråd sida vid sida genom hela Bibeln. Psaltaren är alla kristnas gemensamma sångbok. Moses sjöng. Kung David sjöng. Jesus och lärjungarna sjöng. Aposteln Paulus sjöng. Vi sjunger och förbereder oss för den himmelska lovsången.

Sång för alla åldrar

För spädbarn är föräldrarnas röster de vackraste i hela världen. I öppna förskolan för vi vår gemensamma sångskatt av barnsånger vidare till föräldrarna. Vi fortsätter genom åldrarna med barnkör, ungdomskör, sång med konfirmanderna och upp till Dannemorabygdens kör som rymmer såväl yngre vuxna som seniorer.

Körverksamheten har som ett mål att bidra med sång i samband med olika gudstjänster. Samtidigt är varje körövning och sångtillfälle 'här och nu'. Det senare gäller helt och hållet församlingens Sångcafé. Det påminner om så kallade 'Alla-kan-sjunga-körer' men är en öppen verksamhet då vi sjunger allt möjligt av hjärtats lust. Bara att komma, ingen anmälan.

musik vid livets alla skeden

Vid så gott som varje gudstjänst ges tillfälle att lyssna till någon form av instrumentalmusik. Musiken har också en viktig roll vid dop, vigslar och inte minst begravningar. Här är ambitionen att vara så lyhört och tillmötesgående som möjligt mot olika önskemål. Erfarenheten visar att det oftast inte kommer an på vad som spelas utan hur det spelas.

Musik i samverkan

Utifrån körverksamheten tar vi tillvara möjligheter till samverkan med andra körer i bygden och över samfundsgränserna liksom med lokala musiker, sångsolister, spelmän och folkdansare.

I samband med Julmarknader, Konstveckan, Brukets dag, Vallonbruksveckan osv. är församlingen aktiv i form av orgelkonserter och andra musiksatsningar. Församlingen samarbetar med GIlle- och Nyckelharpsstämman i mitten av juni, framför allt genom att satsa på någon större folkmusikmässa med kör, musikanter och dansare.

SOMMARMUSIK

Under semestertid anordnas Musik i sommarkväll i Österbybruks kyrka och Folkmusik vid helgsmål i Morkarla kyrka. Vid alla dessa musikevenemang är det fritt inträde men möjlighet att ge en gåva till församlingens musikverksamhet.

Vill du veta mer om musikverksamheten?

Kontakta kyrkomusiker Johan Denke, 0295-24 40 69 (e-post se under 'Personal')

Liturgiskt dragspel för kyrkomusiker - minikompendium utifrån ”Härlig är jorden” (sv ps 297)

 

Församlingens barn- och ungdomskörverksamhet

Barnkören Joy övar på onsdagar efter skolan, och ungdomskörarbetet sker i anslutning till församlingens konfirmandläsning och övriga ungdomsarbete.

För aktuell information går det även bra att kontakta barnledare Johanna Gauffin och församlingsassistent Carol Brito Eriksson (se under 'Personal').

Dannemorabygdens kör

Församlingens vuxenkör övar på torsdagar kl. 19–20 i Österbybruks kyrka. Titta in någon torsdagskväll och se hur vi har det. 
Körledare: Johan Denke (se ovan)
Körens ordförande: Maineth Sandberg, 0736-81 58 65

Sångcafé

Sångcafé är för dig som gärna sjunger allt möjligt av hjärtats lust. Bara att komma när du kan, ingen anmälan. Varannan onsdag, jämna veckor, kl.13.15 i Österbybruks kyrka. 

Mer info: Johan Denke (se ovan) och diakon Kerstin Jansson  (se under 'Personal').

Välkommen!