Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik

Musiken har en självklar plats i kyrkan - en kyrka utan musik är t.o.m. svår att föreställa sig.

I Dannemorabygdens församling finns två vuxenkörer: Kör Coriandrum och Dannemorabygdens kör, som är fyrstämmig. Båda körerna leds av kyrkomusiker Johan Denke. De medverkar ofta i våra gudstjänster, men deltar också i andra evenemang på bruket, som till exempel vid Valborgsfirandet på herrgårdsområdet.

Vi har även barnkörerna Joy och Happy Friends som leds av Johan Denke.
 
Under sommaren ordnas konserter och musikgudstjänster, framför allt i Österbybruks kyrka, under rubriken "Musik i Sommarkväll."

Vill du vara med och sjunga i kör? Har du frågor omkring musikverksamheten? Kontakta Johan Denke, tel. 0295-244069, e-post: se personal.