En nässelfjäril som vaknat till liv lyssnar stilla och andäktigt på julevangeliet under julottan 2019 i Dannemora kyrka
Foto: Johan Denke

Musik

Musiken har en självklar plats i kyrkan - en kyrka utan musik är svår att föreställa sig.

Församlingens musikverksamhet utgår från att sången finns inom varje människa och att vi är kallade till gemenskap, där alla har möjlighet att bidra med sina gåvor i form av sång och spel. Förhoppningen är att musikverksamheten får vara en växtplats för alla åldrar, en välkomnande miljö för skapande och återhämtning.

Gudstjänst och sång löper som en röd tråd sida vid sida genom hela Bibeln. Psaltaren är alla kristnas gemensamma sångbok. Moses sjöng. Kung David sjöng. Jesus och lärjungarna sjöng. Aposteln Paulus sjöng. Vi sjunger och förbereder oss för den himmelska lovsången.

Sång för alla åldrar

För spädbarn är föräldrarnas röster de vackraste i hela världen. I öppna förskolan för vi vår gemensamma sångskatt av barnsånger vidare till föräldrarna. Vi fortsätter genom åldrarna med barnkör, ungdomskör, sång med konfirmanderna och upp till Dannemorabygdens kör som rymmer såväl yngre vuxna som seniorer.

Körverksamheten har som ett mål att bidra med sång i samband med olika gudstjänster. Samtidigt är varje körövning och sångtillfälle 'här och nu'. Det senare gäller helt och hållet församlingens Sångcafé. Det påminner om så kallade 'Alla-kan-sjunga-körer' men är en öppen verksamhet då vi sjunger allt möjligt av hjärtats lust. Bara att komma, ingen anmälan.

Musik vid livets alla skeden

Vid så gott som varje gudstjänst ges tillfälle att lyssna till någon form av instrumentalmusik. Musiken har också en viktig roll vid dop, bröllop och inte minst begravningar. Här är ambitionen att vara så lyhört och tillmötesgående som möjligt mot olika önskemål. Erfarenheten visar att det oftast inte kommer an på vad som spelas utan hur det spelas.

Musik i samverkan

Utifrån körverksamheten tar vi tillvara möjligheter till samverkan med andra körer i bygden och över samfundsgränserna liksom med lokala musiker, sångsolister, spelmän och folkdansare.

I samband med Julmarknader, Konstveckan, Brukets dag, Vallonbruksveckan osv. är församlingen aktiv i form av orgelkonserter och andra musiksatsningar. Församlingen samarbetar med Gille- och Nyckelharpsstämman i mitten av juni, framför allt genom att satsa på någon större folkmusikmässa med kör, musikanter och dansare.

SOMMARMUSIK

Under semestertid anordnas Musik i sommarkväll i Österbybruks kyrka och Folkmusik vid helgsmål i Morkarla kyrka. Vid alla dessa musikevenemang är det fritt inträde men möjlighet att ge en gåva till församlingens musikverksamhet.

Vill du veta mer om musikverksamheten?

Kontakta kyrkomusiker Johan Denke, 0295-24 40 69 (e-post se under 'Personal')

 

 

Allsång & Körsång

Välkommen att komma och sjunga tillsammans med oss!

Musikevenemang

Obs! Vid alla konserter gäller begränsat antal platser. Pris: Gratis för församlingsbor och andra musikintresserade.

Musik som berör

Här finns alla 100 avsnitten samlade av Musik som berör, lätta att nå med bara en knapptryckning. I varje avsnitt berättar Johan Denke lite och spelar sedan musik som berört honom och som förhoppningsvis berör dig också. Oftast från orgelläktaren i Österbybruks kyrka men även från övriga kyrkor och andra platser i församlingen.

Musik vid dop, vigsel och begravning

Oavsett antal deltagare är dop, bröllop och begravningar stora händelser i livet. Familjeband, släktband och vänskapsband påverkas. I kyrkan omramas dessa så kallade kyrkliga handlingar eller övergångsriter av musik.

Orglar och andra instrument i våra kyrkor och lokaler

Vi har tre medeltida kyrkor – Dannemora, Film och Morkarla – samt Österbybruks kyrka från 1735 som är en annexbyggnad till Österbybruks Herrgård.

Ladda ner - Lyssna - Köp

Här finns pdf-filer som kan laddas ner kostnadsfritt. Lyssna på inspelningar från konserter och smakprov från församlingens senaste CD-produktioner. Skivorna finns till försäljning i våra kyrkor och i Kyrkans hus.

Fotot överst på sidan:
Under hela julottan i Dannemora kyrka 2019 hade jag närkontakt med en nässelfjäril. När den inte tillfälligt satt i mitt hår eller på några registerknappar (så att jag snabbt fick tänka ut en annan registrering) så lade den sig tillrätta på huvudverksmanualens översta oktav mellan tangenterna ciss och diss. I psalm efter psalm kunde jag på mycket nära håll iaktta hur fjärilens 'andhämtning' markant lugnade sig efter sina kortare utflykter i kyrkorummet, samtidigt som jag kunde spela julpsalmerna i triospel med melodin en oktav upp. Alla hade trestrukna c som högsta ton, och att min hand försiktigt rörde sig och tryckte ner tangenten precis bredvid fjärilen bekom den inte ett dugg. Medan fjärilen andäktigt lyssnade på julevangeliet och predikan, kunde jag i lugn och ro fota den med min arbetsmobil.

Texter på musiksidorna: Johan Denke om inget annat anges