Foto: Marit Lundkvist Reyes (bearb)

Allsång & Körsång

Välkommen att komma och sjunga tillsammans med oss!

I skrivande stund har barnkörerna och vuxenkören kommit igång för höstterminen, och vi har plats för fler. Bästa tillfället att börja sjunga i kör är nu. När du läser det här.

Pga att extra många barn och ungdomar vill vara med i de fasta grupperna nu i höst, så har vi fått flytta barnkörerna från onsdagarna till torsdagseftermiddagarna.

Efter allhelgonahelgen kommer barnkörverksamheten som vanligt att övergå i Luciakören med barn och unga från skolan och församlingens verksamhet. Nya brandskyddsrestriktioner gör att vi kommer att flytta ut luciafirandet från Österbybruks kyrka till entrén framför herrgården.

Under hösten övar och sjunger Dannemorabygdens kör, församlingens vuxenkör, som alltid alla älskade och önskade sånger inför Tacksägelsedagen, allhelgonahelgen, advent och jul. Men som vanligt blir det en och annan ny körutmaning också.

Sångcaféet är flyttat till sex tisdagar under hösten, se vidare i Annonsnytt.

Församlingens barn- och ungdomskörverksamhet

Dannemorabygdens kör

Församlingens vuxenkör övar på torsdagar kl. 19–20 i Kyrkans hus. Titta in någon torsdagskväll och se hur vi har det. 
Körens ordförande: Maineth Sandberg, 0736-81 58 65
Körledare: Johan Denke, 0295-24 40 69 (e-post se under 'Personal')