Foto: Marit Lundkvist Reyes (bearb)

Allsång & Körsång

För tillfället ingen allsångs- och körverksamhet i Kyrkans hus pga. coronapandemin. Digitala sångstunder läggs ut på Facebookgruppen "Kyrkis Österbybruk" och under "Barn och ungdom".

Församlingens barn- och ungdomskörverksamhet

Dannemorabygdens kör

Församlingens vuxenkör övar på torsdagar kl. 19–20 i Österbybruks kyrka. Titta in någon torsdagskväll och se hur vi har det. 
Körens ordförande: Maineth Sandberg, 0736-81 58 65
Körledare: Johan Denke, 0295-24 40 69 (e-post se under 'Personal')

Sångcafé

Sångcafé är för dig som gärna sjunger allt möjligt av hjärtats lust. Bara att komma när du kan, ingen anmälan. Varannan onsdag, jämna veckor, kl.13.15 i Österbybruks kyrka. 

Mer info: Johan Denke (se ovan) och diakon Kerstin Jansson  (se under 'Personal').

Välkommen!