Foto: Marit Lundkvist Reyes (bearb)

Allsång & Körsång

I skrivande stund har körverksamheten återupptagits, tack och lov! Dvs Barnkören Joy och Dannemorabygdens kör övar igen på onsdagar respektive torsdagar. Allsångsverksamheten i form av Sångcafé behöver vi fortfarande avvakta med.

Församlingens barn- och ungdomskörverksamhet

Dannemorabygdens kör

Församlingens vuxenkör övar på torsdagar kl. 19–20 i Kyrkans hus. Titta in någon torsdagskväll och se hur vi har det. 
Körens ordförande: Maineth Sandberg, 0736-81 58 65
Körledare: Johan Denke, 0295-24 40 69 (e-post se under 'Personal')