Foto: Marit Lundkvist Reyes (bearb)

Allsång & Körsång

Välkommen att komma och sjunga tillsammans med oss!

I skrivande stund har barnkörerna och vuxenkören kommit igång för vårterminen, och vi har plats för fler. Bästa tillfället att börja sjunga i kör är nu. När du läser det här.

Pga att extra många barn och ungdomar vill vara med i de fasta grupperna i höstas, så flyttade vi barnkörerna från onsdagarna till torsdagseftermiddagarna. Barnen medverkar bland annat på Dopfest och Tacolov under våren, och så småningom sjunger vi in sommaren tillsammans med vuxenkören.

Medan hösten till stor del är de traditionella sångernas och högtidernas tid, så brukar våren vara en tid för Dannemorabygdens kör, församlingens vuxenkör, att ta sig an nya utmaningar. I planeringen ligger att sjunga dubbelkör tillsammans med Kör Diagonal. Det betyder att de båda körerna ska stå långt ifrån varandra och föra en slags sångdialog. En annan utmaning blir en ny folkmusikmässa tillsammans med de fyra andra körer som vi tidigare framfört folkmusikmässan ”I välsignan och fröjd” med.

Våren innebär också flera traditionella sångtillfällen som påskdagen (egen körsång), valborg (körsång med andra) och nationaldagen (allsång).

Sångcaféet flyttades i höstas till tisdagseftermiddagar av praktiska skäl, och det kommer vi att fortsätta med under våren. Se vidare i Annonsnytt.

Församlingens barn- och ungdomskörverksamhet

Dannemorabygdens kör

Församlingens vuxenkör övar på torsdagar kl. 19–21 i Kyrkans hus. Titta in någon torsdagskväll och se hur vi har det. 
Körens ordförande: Maineth Sandberg, 0736-81 58 65
Körledare: Johan Denke, 0295-24 40 69 (e-post se under 'Personal')