Våra kyrkor och församlingshem

Församlingens kyrkor ligger i Österbybruk, Film, Dannemora och Morkarla. Församlingshemmet Kyrkans hus ligger i Österbybruk.

Kyrkorna öppnas efter överrenskommelse.

Läs mer under rubrikerna i menyn.

Österbybruks kyrka

Brukskyrkan vid Österbybruks Herrgård.

Films kyrka

Medeltidskyrka, tillbyggd med ett tvärskepp. Innehåller fina gamla föremål och målningar.

Dannemora kyrka

Medeltidskyrka fylld med intressanta målningar och andra välbevarade kyrkliga föremål.

Morkarla kyrka

En liten vacker medeltida kyrka.

Kyrkans Hus, Österbybruk

Församlingshem som bland annat inrymmer expedition och barnlokaler.