Foto: Johan Denke

Två andra instrument av intresse

Jenny Lind-flygeln

I Österbybruks Herrgård finns den så kallade Jenny Lind-flygeln, inköpt på 1800-talet av friherre Per Adolf Tamm. ”Den svenska näktergalen” och världsstjärnan Jenny Lind var en älskad gäst på Österbybruks Herrgård, och den välbevarade flygeln används ibland vid romansaftnar.

Läs mer (pdf) om hur flygeln återfanns och hur andra instrument i Österbybruk införskaffades (text: Ingemar Nordin). 

Foto: Ingemar Nordin

hemorgelbygget i norrtorpen

I Norrtorpen strax norr om Film Kyrkby finns en tvåmanualig piporgel med 14 stämmor inhyst i ett litet uthus. Utan ritningar och med oändligt tålamod tillverkade gruvarbetaren Alfred Blom instrumentet på sin fritid.

Foto: Johan Denke

Det berättas att han vid ett tillfälle var i Uppsala domkyrka och hörde psalmen ”Var hälsad, sköna morgonstund” spelas på orgeln. Alfred fick en uppenbarelse: att han själv skulle bygga en orgel hemma på torpet och där kunna spela psalmen.

Foto: Johan Denke

Han gjorde antagligen studiebesök hos orgelbyggare i norra Uppland, och på orgelläktaren i närbelägna Films kyrka måttade han olika lösningar i orgeln. Vissa delar från kyrkans äldre orgel, som låg nedmonterad sedan sekelskiftet, hamnade troligen i Alfreds nybygge. Metallpipor från skrotade gamla orglar kom han uppenbarligen över på olika håll. Kanske tillverkade han en del träpipor själv.

Till att börja med var trakturen och registraturen mekanisk, men någonstans längs vägen började Alfred också använda pneumatik med barkermaskin. Bräder med frästa spår och blyrör avsedda för elinstallationer blev kondukter. En del material inköptes från Tyskland, och det hände att han cyklade in till Uppsala för att göra inköp till orgeln.

Foto: Johan Denke

All fritid och alla pengar gick till orgelbygget; det blev till besatthet. Uthusets tak fick höjas i två omgångar för att piporna skulle få plats. Familjen försummades och led nöd, men barmhärtiga grannar tog hand om barnen och skickade med dem mat hem.

Foto: Johan Denke

Efter flera decenniers slit kunde Alfred till sist sätta sig vid spelbordet och spela ”Var hälsad, sköna morgonstund”. Grannen i närmaste torpet ställde upp som orgeltrampare, och folk i grannskapet kunde då och då höra orgeln när Alfred satt och spelade sin psalm. 

Lyssna till hur julpsalmen ”Var hälsad, sköna morgonstund” kan ha låtit på hemorgeln i Norrtorpen. Ljudfilen är en digital rekonstruktion av Johan Denke utifrån ljudprov från två pipor i orgeln (gedackt och salicional). 

Foto: Johan Denke

Natten till nyårsafton 1949 omkom Alfred Blom i en gruvolycka. Två arbetskamrater fick ta sig ner och hämta upp honom. Frun var redan död i TBC, och barnen sörjde av naturliga skäl varken honom eller orgeln. Uthuset och orgeln med 756 pipor började förfalla.

Foto: Johan Denke

Vid auktionen efter Alfred Blom inropade Dannemora Hembygdsförening orgeln och fick samtidigt uthuset till skänks. Man fick bidrag av Films kommun, drog in el och satte upp en minnestavla vid sidan av uthuset.

Anette Claesson, ett barnbarn till den ene av gruvarbetarna, som hämtade upp Alfred Blom efter olyckan, äger idag torpet tillsammans med sin man Mikael och ser till att uthuset står emot väder och vind. Hennes pappa Stig köpte fastigheten av Dannemora Gruvor 1974 och kunde några år senare renovera uthuset tack vare bidrag från kommunen.

Foto: Johan Denke

Orgeln är sedan länge ospelbar. Sommaren 2017 undersöktes den av orgelbyggaren Tomas Svenske i Vänge som konstaterade att det inte går att försätta den i spelbart skick igen. Att döma av pipmaterialet som finns kvar, ”kasserat orgelskrot”, så var antagligen instrumentets klang inte alltför bra. Men orgeln finns kvar som ett monument över Alfred Blom och hans uppenbarelse som gick i uppfyllelse.

Foto: Johan Denke

DISPOSITION – första spelbordet

Huvudverk (I Man)

Dolce 8’
Dubbelflöjt 8’
Gamba 8’
Principal 8’
Bourdon 16’
Oktava 4’
Trumpet 8’

Svällverk (II Man)

Rörflöjt 8’
Flöjt octariant 4’ (sic!)
Harmonieflöjt 8’
Salicional 8’
Waldhorn 8’

Pedal

Violoncello 8’
Subbas 16’

 

Manubrier

Rund mätare med visare, graderad 1–7 (troligen för registervällaren)
mätartavlan är försedd med orgelbyggarens namn, Alfred Blom
(se foto ovan)

Omfång manual C–f3, pedal C–d1, tastaturen saknas

Knappar mellan manualerna för koppel och fasta kombinationer

Fem unison- och oktavkoppel med dubbla knappar –
ljus knapp = koppel på, mörk knapp = koppel av
– 1sta.m & 2dra.m
– 1m & 2m Oct
– 1sta. m Oct
– Ped & 1sta.m
– Ped & 2dra.m

Tre ljusa knappar med fasta kombinationer, en mörk knapp = av
– Forte
– /skylt saknas/
– Pianissimo

Svällartrampa till höger, hål för svällartrampa till vänster
troligen registersvällare, själva trampan saknas

Foto: Johan Denke

DISPOSITION – andra spelbordet

Huvudverk

Dolce 8’
/skylt saknas/
/skylt saknas /
Oktava 4’
/skylt saknas/
/skylt saknas/

Svällverk

Salicional 8’
Vox Celeste 8’
Salicett 4’
Rörflöjt 8’
Violin 8’
Flöjt octaviant 4’
/skylt saknas/

Pedal

Violoncell 8’
Subbas 16’

 

Manubrier

Omfång manual C–f3, pedal C–d1

Fem unison- och oktavkoppel
Fyra trampor/tre skyltar med fasta kombinationer
(Tutti, Mezzoforte …)
till största delen oläsbara skyltar

Två svällartrampor på ömse sidor om kopplen,
den vänstra troligen registersvällare

Foto: Johan Denke

Den här texten bygger på bevarade tidningsurklipp och vad som berättats för mig. Mitt stora tack till Anette och Mikael Claesson som generöst låtit mig ta del av Alfred Bloms orgel och dess historia.
Johan Denke 7 oktober 2020

”Himlatornet” är en dokumentär från 1997 av Björn Kullander om Alfred Blom och orgelbygget. Den har visats flera gånger i SVT och kan i skrivande stund/när denna sida uppdateras ses på SVTPlay.

 Tidningsartiklar mm. (pdf)