Foto: Johan Denke

Dannemora kyrkas läktarorgel

Johan Vesterlund 1941, Åkerman & Lund 1943

Disposition

Huvudverk (manual I)
Principal 8
Gedackt 8
Oktava 4
Oktava 2
Mixtur 4 chor

Svällverk (manual II)
Rörflöjt 8
Salicional 8
Gemshorn 4
Blockflöjt 2
Sesquialtera 2 chor
Krumhorn 8

Pedal
Subbas 16
Gedackt 8
Oktava 4

Tremulant II.man.

 

Kombinationer
FK I, FK II, Handregister, Tutti

Koppel
4I/I, 4II/I, II/P, 16II/I, (Jalusisvällare), II/I, I/P, II/P

Omfång
Manual C-g3, Pedal C-f1

Pneumatisk traktur och registratur
Kägellåda

Äldre pipmateriel
Träpipor, lägsta oktaven, och tennpipor med graveringar i äldre stil
kan vara delar av samma principalstämma
tillverkade senast runt 1850, kan vara betydligt äldre