Foto: Johan Denke

Dannemora kyrkas digitala kyrkorgel

Johannus Ecclesia T-150

Disposition (något modifierad grundmodell)

Pedal
Principal 16
Subbass 16
Octavebass 8
Gedackt 8
Choralbass 4
Contra Posaune 16
Trumpet 8
Great – Pedal
Swell – Pedal

Great (manual I)
Bourdon 16
Principal 8
Flûte Harmonique 8
Rohrflute 8
Octave 4
Open Flute 4
Twelth 2 2/3
Octave 2
Mixture IV
Trumpet 8
Swell – Great

Swell (manual II)
Stopped Flute 8
Viola di Gamba 8
Vox celeste 8
Octave 4
Koppelflute 4
Flute Twelth 2 2/3
Waldflute 2
Tierce 1 3/5
Scharff III
Fagotto 16
Oboe 8
Tremulant

MIDI Great
MIDI Swell
MIDI Pedal

28 stämmor, manubrier

Omfång
manual C–c4, pedal C–f1
Konkav pedalklaviatur

Fristående, flyttbart spelbord
Två programmerbara svällartrampor
Den högra trampan är registersvällare som standard
Pistons för framåt-/bakåt-stegning i kombinationerna

250 Setzer-kombinationer, 8 minnen per kombination
Programmerbara Presets (PP – P – MF – F – FF – T)

Fyra stilar (romantisk, symfonisk, barock och historisk)
Varje stil har sina egna samplingar
De fyra stilarna intoneras oberoende av varandra
Tekniken är primärt samplingsbaserad, med inslag av modellering

Justerbar tonhöjd 426 Hz – 454 Hz i steg om 1 Hz, standard 440 Hz
12 tempereringar varav en programmerbar
Transponering +/- 8 halvtonsteg