Foto: Alex & Martin /IKON

Ideellt arbete i församlingen

Man trivs där man behövs. Dessa ord är ledord för det ideella arbetet i Svenska kyrkan.

Det ideella engagemanget är nödvändigt för att kyrkan skall kunna vara kyrka. Att vara ideell, frivillig eller volontär handlar inte om att bara ge av sin tid och sitt kunnande. Det handlar också om att själv få ta emot något av en annan människa. Det handlar om att bli synliggjord. Att någon ser mina egenskaper och att de behövs för att göra skillnad. Det handlar om att tillsammans vara "levande stenar" i Kristi kyrka.

Vad kan det då innebära att vara volontär i vår församling?
Alla gåvor som människor har kan berika vår församling. Det kan handla om att avsätta tid för att besöka någon. Att vara med och vara ledare för konfirmander. Det kan vara att med några timmar möjliggöra att vi kan ha våra kyrkor öppna vid speciella tillfällen. Att sjunga i en kör och sprida sångarglädje. Det finns också ett stort behov att tillsammans med andra ideella organisationer, arbeta för integration för asylsökande.

Skulle du vilja vara med och göra skillnad för en medmänniska så kan du kontakta församlingen. Ditt engagemang sker utifrån den tid du kan avsätta.

Just nu behöver vi volontärer som:

  • kan skjutsa till gudstjänstbesök eller samlingar någon gång ibland.
  • vill förbereda fika för olika samlingar i Kyrkans hus, Dannemora församlingshem eller Morkarla församlingshem någon gång ibland.
  • kan sy ”välkommen till världen-påsar” som ska delas ut till församlingens nyfödda.
  • kan sticka babysockor som ska delas ut till församlingens nyfödda.
  • vill vara ”extra vuxen” i någon av församlingens grupper.
  • vill vara en extra lyssnare eller extra stöd till någon som behöver få byta några ord ibland.
  • kan koka soppa eller baka någon torsdagseftermiddag.
  • vill göra en insats i det internationella kampanjarbetet.

Hör av dig till församlingens diakon Kerstin Jansson, på telefon 0295-24 40 63, så får du en uppgift där din gåva blir till glädje för någon annan i församlingen.