Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ideellt arbete i församlingen

Man trivs där man behövs. Dessa ord är ledord för det ideella arbetet i Svenska kyrkan.

Det ideella engagemanget är nödvändigt för att kyrkan skall kunna nå människor. Att vara ideell, frivillig eller volontär handlar inte om att bara ge av sin tid och sitt kunnande. Det handlar om att själv få ta emot något av en annan människa. Det handlar om att bli synliggjord. Att någon ser mina egenskaper och att de behövs för att göra skillnad. Det handlar definitivt inte om att vara församlingens "piga eller dräng". Det handlar om att tillsammans vara "levande stenar" i Kristi kyrka.

Vad kan det då innebära att vara ideell i vår församling?
Alla gåvor som människor har kan berika vår församling. Det kan handla om att avsätta tid för att besöka någon. Att vara med och vara ledare för konfirmander. Det kan vara att med några timmar möjliggöra att vi kan ha våra kyrkor öppna vid speciella tillfällen. Att sjunga i en kör och sprida sångarglädje. Det finns också ett stort behov att tillsammans med andra ideella organisationer, arbeta för integration för asylsökande.

Skulle du vilja vara med och göra skillnad för en medmänniska så kan du kontakta församlingen. Ditt engagemang sker utifrån den tid du kan avsätta. I en ideells engagemang ryms också rätten att säga nej.